Skip to Main Content

Service og Garanti

TRAEGERS 10-ÅRS BEGRÆNSEDE GARANTI (NY TIMBERLINE OG IRONWOOD)

Traeger Pellet Grills Europe ApS, Tømmergravsgade 6, 2., 2450 København SV, Danmark, (‘Traeger’) garanterer denne Traeger Grill for komponenterne, dækning og garantiperiode er opregnet i tabellen nedenfor under forudsætning af normal brug og korrekt vedligeholdelse. Denne garanti gives som tilføjelse til dine rettigheder som køber i henhold til lovene i dit bopælsland og fratager dig ikke den beskyttelse, som du tildeles af lovene af dit bopælsland. De pågældende garantiperioder starter på datoen for indgåelsen af den originale købskontrakt med en autoriseret forhandler af Traeger og er gyldig for kunder i Europa. En liste over autoriserede Traeger-forhandlere er til rådighed på https://www.traeger.com/dealers (hver især en “Authorized Seller”). Garantiperioden og dækningen for erstatningsdelene er som følger:

  • Garantiperioder påvirker ikke den lovpligtige periode for krav angående defekter overfor sælgeren.

En Traeger Grill er designet til at være modulær, så rutinerede brugere kan udføre enkle reparationer. Traegers eneste forpligtigelse under denne garanti er at levere erstatninger af defekte dele til dig og at forsyne dig med instruktioner om, hvordan du selv kan udskifte delen. Traeger kan erstatte defekte dele med nye eller istandsatte dele. Traeger forbeholder sig retten til at inspicere enhver grill (forsendelse betales af Traeger) og at analysere information om brug, der uden begrænsning omfatter alle data fra en digitalt tilsluttet grill (i det omfang databeskyttelsespolitikken dækker). For at validere og behandle et garantikrav kan Traeger kræve, at du giver rimeligt bevis for dit problem, inklusive deltagelse i videosamtaler, telefonsamtaler og at du stiller billeder og anden relevant information til rådighed. Arbejdsomkostninger forbundet med udskiftning af defekte dele og omkostninger for forsendelse af dele betales af dig.

Uden at indskrænke udelukkelserne nævnt ovenfor er der ingen garantidækning for (i) skade på maling forårsaget af fedtbrande, (ii) udsættelse for UV-lys, (iii) normalt slid og (iv) forvridning af drypbakke eller varmeskjold. Endvidere er denne garanti ikke gyldig hvis: (i) grillen ikke er samlet eller betjent i overensstemmelse med Traegers instruktioner for betjening leveret med denne grill; (ii) grillen ikke er købt hos Traeger eller hos en autoriseret forhandler; (iii) grillen er blevet videresolgt eller handlet til anden ejer; (iv) der har været uautoriseret brug af komponenter, dele eller ekstraudstyr fra tredjepart; (v) brændsel andet end træpiller fremstillet til træpillegrill og barbeque er blevet brugt i grillen; (vi) der er blevet brugt træpiller til ovn i grillen; (vii) grillen er blevet brugt til et erhvervsmæssigt formål eller til restaurationsformål; (viii) brugeren har ladet grillen blive beskadiget, misbrugt eller har på anden vis ikke vedligeholdt grillen i overensstemmelse med Traegers betjeningsinstruktioner; eller (ix) der er udført en ikke-godkendt modificering af grillen.

Bemærk venligst, at da Traeger er ude af stand til at føre tilsyn med eller kontrollere kvaliteten af, produkter, der sælges af uautoriserede forhandlere, er Traegers garanti kun til rådighed, hvis du købte din grill hos en autoriseret forhandler. Traegers garanti omfatter kun produkter købt hos en autoriseret forhandler.

For at behandle et garantikrav kontakt Traegers kundeservice på telefonnummeret eller adressen ovenover. Traeger kræver bevis for datoen for købet fra en autoriseret forhandler. Vi anbefaler derfor, at du gemmer din kvittering eller faktura sammen med denne vejledning hos dine værdifulde dokumenter.

YDERLIGERE VIGTIG GARANTIINFORMATION

    • Vi er ikke ansvarlige for genstande bortkommet under transport, når de sendes til os i garantiøjemed. Af denne grund anbefaler vi kraftigt, at du får et sporingsnummer eller en afsendelsesbekræftelse, når du afsender din pakke.
  • Komponenten, der skal erstattes, som du sender til os, bliver Traegers ejendom og vil ikke blive sendt tilbage til dig.

Denne garanti er underlagt Danmarks love. Dette valg af lov berøver dig ikke den beskyttelse, som du modtager af lovene af dit bopælsland.


TRAEGERS GARANTI FOR TILBEHØR

Traeger Pellet Grills Europe ApS, Tømmergravsgade 6, 2., 2450 København SV, Danmark, (‘Traeger’) garanterer tilbehøret i den garantiperiodeog med den dækning, der er angivet i tabellen nedenfor under forudsætning af normal brug og korrekt vedligeholdelse. Denne garanti ydes i tillæg til dine rettigheder som køber i henhold til lovgivningen i dit bopælsland og fratager dig ikke den beskyttelse, som lovgivningen i dit bopælsland giver dig. De pågældende garantiperioder starter på datoen for afslutningen af den originale købskontrakt fra en autoriseret forhandler af Traeger og er gyldig for kunder i Europa. En liste over autoriserede Traeger-forhandlere er til rådighed på https://www.traeger.com/dealers (hver især en “Authorized Seller”). Garantiperioden og dækningen for dine Traeger Accessories er som følger:

  • Garantiperioder påvirker ikke den lovpligtige periode for krav angående defekter overfor sælgeren.

Traegers eneste forpligtigelse under denne garanti er at give dig erstatninger af defekt tilbehør eller at give dig erstatningsdele og instruktioner om, hvordan du selv kan udskifte delen. Traeger kan erstatte defekt tilbehør eller dele med nye eller istandsatte dele. Traeger forbeholder sig retten til at inspicere alt tilbehør eller dets dele (forsendelse betales af Traeger) og at analysere information om brug, hvilket uden begrænsning omfatter alle data fra digitalt tilsluttet tilbehør (i det omfang databeskyttelsespolitikken dækker). For at validere og behandle et garantikrav kan Traeger kræve, at du giver et rimeligt bevis for dit problem, inklusive deltagelse i videosamtaler, telefonsamtaler, at du stiller billeder og anden relevant information til rådighed.

Uden at indskrænke udelukkelserne nævnt ovenfor er der ingen garantidækning for (i) skade på maling forårsaget af fedtbrande, (ii) udsættelse for UV-lys, (iii) normalt slid og (iv) forvridning af tilbehøret.

Garantien gælder ikke, hvis: (i) tilbehøret ikke anvendes i overensstemmelse med Traegers instruktioner, som følger med ved købet; (ii) tilbehøret ikke er købt hos Traeger eller en autoriseret sælger; (iii) tilbehøret videresælges eller byttes til anden ejer; (iv) der har været uautoriseret brug af tredjepartskomponenter, dele eller tilbehør; (v) tilbehøret er blevet anvendt erhvervsmæssigt eller til restauration; (vi brugeren har ladet tilbehøret blive beskadiget, misbrugt eller på anden måde undladt at vedligeholde tilbehøret i overensstemmelse med Traegers betjeningsvejledning; eller (vii) enhver ikke-godkendt ændring af tilbehøret.

Bemærk venligst, at da Traeger er ude af stand til at føre tilsyn med eller kontrollere kvaliteten af produkter, der sælges af uautoriserede forhandlere, er Traegers garanti kun til rådighed, hvis du købte dit tilbehør hos en autoriseret forhandler. Traegers garanti omfatter kun produkter købt hos en autoriseret forhandler.

For at behandle et garantikrav kontakt Traegers kundeservice på telefonnummeret eller adressen ovenfor. Traeger kræver bevis for datoen for købet fra en autoriseret forhandler. Vi anbefaler derfor, at du gemmer din kvittering eller faktura sammen med denne vejledning hos dine værdifulde dokumenter.

YDERLIGERE VIGTIG GARANTIINFORMATION

  • Vi er ikke ansvarlige for genstande bortkommet under transport, når de sendes til os i garantiøjemed. Af denne grund anbefaler vi kraftigt, at du får et sporingsnummer eller en afsendelsesbekræftelse, når du afsender din pakke.
  • Det tilbehør ellerden komponent, der skal erstattes, som du sender til os, bliver Traegers ejendom og vil ikke blive sendt tilbage til dig.

Denne garanti er underlagt Danmarks love. Dette valg af lov berøver dig ikke den beskyttelse, som du modtager af lovene af dit bopælsland.