Skip to Main Content

Vilkår og betingelser

Traeger tilbyder via sine websteder ("webstedet") og applikationer ("appen") kunderne forskellige produkter og tjenester til udendørs madlavning (samlet benævnt "tjenesterne"). Disse vilkår og betingelser ("vilkår og betingelser") er indgået af og mellem Traeger Pellet Grills, LLC, et Delaware-selskab med begrænset ansvar ("Traeger", "selskab") og enhver person, enhed, repræsentant eller agent, der bruger eller får adgang til tjenesterne ("bruger"). Brug af tjenesterne er betinget af brugerens fuldstændige overholdelse af nærværende vilkår og betingelser, alle gældende love, regler og bestemmelser og eventuelle supplerende vilkår, der henvises til heri, eller som Traeger kan præsentere for brugeren med henblik på gennemgang og accept.


BRUGERKONTO; DATABESKYTTELSESPOLITIK.

For at bruge tjenesterne kan brugeren blive bedt om at oprette en konto og en adgangskode. For at oprette en konto skal brugeren være fyldt 18 år og levere sandfærdige og korrekte oplysninger til Traeger under kontooprettelsesprocessen. Brugeren anerkender og accepterer, at Traeger kan indsamle, bruge og videregive brugerens oplysninger, herunder personlige oplysninger, i henhold til virksomhedens databeskyttelsespolitik, som opdateres fra tid til anden.


BRUGERNES ANSVAR OG FORPLIGTELSER.

Brugeren er eneansvarlig for at anskaffe, vedligeholde og sikre alt udstyr og alle hjælpetjenester, der er nødvendige for at oprette forbindelse til, få adgang til eller på anden vis bruge tjenesterne, herunder men ikke begrænset til internetadgang, netværksudstyr, hardware, software og operativsystemer. Dette omfatter at sikre, at brugerens router-firmware og -software samt software til mobile enheder er fuldt opdateret. Tjenesterne må ikke bruges på en måde, der er retsstridig, svigagtig eller ulovlig på nogen måde. Enhver brug af spyware, trojanske heste, orme eller virusser af denne art er forbudt. Enhver automatiseret datahøst eller uopfordrede kommercielle transmissioner i forbindelse med webstedet eller appen er strengt forbudt. Brugeren indvilliger i at ikke forsøge at forstyrre tjenesternes netværks- eller sikkerhedsfunktioner eller at opnå uautoriseret adgang til Traegers systemer.


SMS-/MMS-BESKEDER.

Med brugerens udtrykkelige skriftlige samtykke kan Traeger sende brugeren automatiserede Short Message Service ("SMS")- eller Multimedia Messaging Service ("MMS")-beskeder for at underrette brugeren om særlige tilbud, opskrifter, begivenheder og andre marketingoplysninger. Ved at tilmelde sig accepterer brugeren at modtage marketingbeskeder på det telefonnummer, der blev angivet ved tilmeldingen. Tilmelding til SMS/MMS-beskeder er ikke en betingelse for køb af varer eller tjenester. Besked- og datatakster kan tilkomme. Brugeren kan til enhver tid skrive "STOP" i en besked til 48760 for ikke længere at modtage SMS- eller MMS-beskeder fra Traeger eller skrive "HELP" for at få flere oplysninger.


ORDREOPFYLDELSE.

Når brugeren afgiver en ordre, kan Traeger forhåndsgodkende brugerens kredit- eller betalingskort med beløbet for brugerens ordre. Alle fakturerings- og registreringsoplysninger, som brugeren angiver, skal være nøjagtige, fuldstændige og korrekte. Ved at bekræfte købet til sidst i betalingsprocessen accepterer brugeren at betale for alle gebyrer, der pålægges via den anvendte betalingsmetode, for alle varer, produkter og/eller tjenester, som brugeren har købt, inklusive moms. Traeger er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af ordrer af nogen grund og forbeholder sig retten til efter eget skøn at afvise enhver ordre eller begrænse ordreantal til rimelige mængder; forbyde køb foretaget af detailhandlere, distributører eller forhandlere; ophøre salget af eller nægte at tilbyde et hvilket som helst produkt eller tjeneste; indføre betingelser på enhver rabat, kupon eller kampagne; udelukke en hvilken som helst bruger fra at gennemføre en transaktion; ophøre salget af et hvilket som helst produkt eller tjeneste til enhver tid og uden varsel; samt at annullere eller tilbageholde ordrer, der mistænkes for at være svigagtige. I tilfælde af en fejl med prissætning eller andre fejl, unøjagtigheder eller udeladelser på webstedet eller i appen forbeholder Traeger sig retten til at tilbagekalde tilbud, annullere ordrer og rette alle sådanne fejl eller udeladelser uden varsel – også efter at en ordre er blevet afgivet.


VILKÅR OG BETINGELSER FOR GAVEKORT.

Gavekort kan kun indløses på www.traeger.com. Gavekortkoder skal indtastes ved betalingen for at blive anvendt. Gavekort kan ikke indløses til kontanter eller kredit, medmindre loven kræver det, og de kan ikke kombineres med andre tilbud eller anvendes på tidligere køb. Traeger er ikke ansvarlig for mistede eller stjålne gavekort. Videresalg af Traeger-gavekort er strengt forbudt. Vilkår og betingelser for gavekort kan til enhver tid ændres uden varsel.


BRUGERINDHOLD.

Tjenesterne kan give brugerne mulighed for at levere indhold, herunder vurderinger, anmeldelser, kommentarer, billeder, videoer, opskrifter eller enhver anden form for medie ("brugerindhold"). Ved at gøre sådant brugerindhold tilgængeligt via tjenesterne anerkender brugeren, at brugerindholdet ikke er fortroligt eller beskyttet af ophavsret, og giver Traeger en bestandig, ikke-eksklusiv, overførbar, uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri licens, med mulighed for viderelicensering, til at bruge, kopiere, ændre, skabe værker baseret på, udstille offentligt, sælge og/eller distribuere brugerindhold i forbindelse med drift og levering af tjenesterne. Brugeren må ikke indsende brugerindhold, der kan forårsage skade på nogen person eller enhed; er falsk eller vildledende; krænker nogen tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller andre ophavsrettigheder; krænker nogens ret til privatlivets fred eller offentlig omtale; overtræder nogen lov eller bestemmelse; indeholder indhold eller links til indhold, der kan betragtes som ærekrænkende, bevidst falsk, svigagtigt, uanstændigt, voldeligt, profant, hadefuldt, racemæssigt eller religiøst forudindtaget, truende eller chikanerende; eller som modstrider den sikre og korrekte brug af Traegers produkt eller tjeneste. Brugeren erklærer og garanterer, at brugeren ejer alt brugerindhold, eller at brugeren besidder alle de rettigheder, der er nødvendige for at give Traeger sådanne licensrettigheder til brugerindholdet. Hvis brugeren giver Traeger idéer, forslag eller andet materiale i brugerindholdet vedrørende tjenesterne eller andre Traeger-produkter eller -tjenester, kan Traeger bruge feedbacken på enhver måde til ethvert formål uden begrænsning eller kompensation til brugeren. Traeger forbeholder sig retten til efter eget skøn at fjerne hvilket som helst brugerindhold uanset årsag.


RET TIL AT OVERVÅGE BRUGERE.

Selvom Traeger ikke er forpligtet til at overvåge adgangen til eller brugen af tjenesterne eller indholdet eller til at gennemgå eller redigere brugerindhold, så har Traeger retten til at gøre det med henblik på at drive tjenesterne, sikre overholdelse af nærværende vilkår og betingelser og overholde gældende love eller andre juridiske krav. Traeger forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til, at fjerne eller deaktivere adgang til alt brugerindhold til enhver tid og uden varsel, uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til, hvis Traeger efter selskabets eget skøn anser noget brugerindhold for at være anstødeligt eller i strid med nærværende vilkår og betingelser.


INTELLEKTUEL EJENDOM.

De oplysninger og materialer, bortset fra brugerindhold, som Traeger slår op, genererer, leverer eller på anden vis gør tilgængelige via tjenesterne, tilhører Traeger og dennes licensgivere ("Traeger-indhold") og er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love om intellektuel ejendom. Brugerindhold og Traeger-indhold benævnes samlet heri som "indhold". Traeger og dets licensgivere ejer eksklusivt alle verdensomspændende rettigheder, titler og interesser i og til Traeger-indhold samt i og til tjenesterne, herunder alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder ("Traeger-IP"). Brugeren må kun bruge Traeger-indholdet til ikke-kommerciel, personlig brug, forudsat at brugeren også bevarer ophavsretten eller andre bekendtgørelser relateret hertil (såsom vandmærker), der indgår i Traeger-indholdet. Brugeren må ikke distribuere, ændre, transmittere, genbruge, rapportere eller bruge Traeger-indholdet til offentlige eller kommercielle formål uden Traegers skriftlige tilladelse. Traeger er ikke ansvarlig for genudgivelsen af noget indhold uden skriftlig tilladelse.


TREDJEPARTSTJENESTER OG EKSTERNE LINKS.

Webstedet og appen kan give brugeren adgang til eller mulighed for at interagere med tredjepartsapps, -websteder, -materialer, -produkter eller -tjenester ("tredjepartstjenester"). Traeger hverken kontrollerer, godkender eller er ansvarlig for disse tredjepartstjenester, herunder deres nøjagtighed, integritet, kvalitet, lovlighed, anvendelighed eller sikkerhed. Brugeren forstår og accepterer, at brugen af tredjepartstjenester foregår på brugerens egen risiko og er underlagt alle vilkår, betingelser og politikker, der gælder for sådanne tredjepartstjenester.


ÆNDRINGER OG OPDATERINGER AF TJENESTERNE.

Da tjenesterne udvikler sig over tid, kan Traeger til enhver tid og uden varsel ændre eller ophøre udbuddet af alle eller dele af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til produktforbindelse, smart home- og wi-fi-aktiverede funktioner (samlet "WiFIRE-funktioner"), efter Traegers eget skøn og uden noget ansvar. Alle WiFIRE-funktioner kan til enhver tid blive ændret eller fjernet. Brugeren accepterer at prompte installere eventuelle opdateringer og bruge den mest opdaterede version af software, der er tilgængelig for tjenesterne. Hvis brugeren ikke bruger opdateret software, eller hvis brugeren har et operativsystem eller en mobil enhed, der ikke understøtter den mest opdaterede software, anerkender brugeren, at tjenesterne eller visse tjenestefunktioner muligvis ikke er tilgængelige eller ikke fungerer korrekt.


OPHØR.

Traeger forbeholder sig retten til at øjeblikkeligt suspendere, begrænse eller bringe brugerens konto eller adgang til tjenesterne til ophør til enhver tid og uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til brugerens overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser. Ved ophør af en hvilken som helst tjeneste ophører brugerens ret til at få adgang til og bruge sådanne ophørte tjenester automatisk.


ANSVARSFRASKRIVELSER.

TJENESTERNE OG TRAEGER-INDHOLDET LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI FRA TRAEGERS SIDE. BRUGERENS BRUG AF TJENESTERNE OG TRAEGER-INDHOLDET SKER PÅ BRUGERENS EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER TRAEGER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER ALLE GARANTIER FOR FORMÅLSTJENLIGHED, SALGBARHED, DATATAB OG IKKE-KRÆNKELSE. DERUDOVER GIVER TRAEGER INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, AKTUALITET, SANDFÆRDIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER KVALITETEN AF NOGEN OPLYSNINGER ELLER TRAEGER-INDHOLD I ELLER KNYTTET TIL TJENESTERNE. TRAEGER KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF BRUGERINDHOLD OG GIVER INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL BRUGERINDHOLD.


SKADESLØSHOLDELSE.

Brugeren skal holde Traeger og dennes ledere, aktionærer, medarbejdere, agenter, direktører, datterselskaber, affilierede selskaber, efterfølgere, erhververe, tjenesteudbydere og licensgivere ("skadesløsholdte parter") skadesløse fra og mod alle krav, tvister, fordringer, forpligtelser, skader, tab, omkostninger, domme, straffe, bøder og udgifter (herunder, uden begrænsning, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer) (samlet benævnt "krav"), der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med (i) brugerens adgang til eller brug af tjenesterne eller indholdet; (ii) brugerindhold; (iii) brugerens overtrædelse eller påståede overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser; (iv) brugerens overtrædelse eller påståede overtrædelse af en tredjeparts rettigheder; (v) brugerens overtrædelse eller påståede overtrædelse af gældende love, regler eller bestemmelser; (vi) brugerens uagtsomhed, svigagtige aktivitet eller bevidste forseelse; (vii) selskabets eller enhver anden skadesløsholdt parts brug af eller tillid til oplysninger eller data leveret af brugeren i forbindelse med levering af tjenesterne eller på anden vis i forbindelse med nærværende vilkår og betingelser; (viii) handlinger eller aktiviteter, som Traeger eller en anden skadesløsholdt part foretager i forbindelse med tjenesterne eller nærværende vilkår og betingelser på direkte anmodning af eller instruktion fra en person, der med rimelighed antages at være brugeren (hver sådan handling eller aktivitet en "anmodet handling"); (ix) selskabets eller en anden skadesløsholdt parts brug af eller tillid til oplysninger eller data som følge af sådanne anmodede handlinger; eller (x) brugerens undladelse af at følge Traegers instruktioner korrekt med hensyn til tjenesterne.


BEGRÆNSNING AF ANSVAR.

TRAEGER, DENNES LEDERE, AKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, DIREKTØRER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER, EFTERFØLGERE, OVERDRAGERE, TJENESTEUDBYDERE ELLER LICENSGIVERE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR (1) INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, PØNALE, PØNALT BEGRUNDEDE ELLER SEKUNDÆRE SKADER; (2) ETHVERT TAB AF BRUG, DATA, FORRETNING ELLER FORTJENESTE (UANSET OM DET ER DIREKTE ELLER INDIREKTE) I ALLE TILFÆLDE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, UANSET RETSTEORI, UANSET OM TRAEGER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, OG SELVOM ET MIDDEL IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL. DETTE AFSNIT GÆLDER I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET.


AFKALD PÅ FÆLLES SØGSMÅL.

BRUGEREN GIVER AFKALD PÅ ENHVER RET TIL AT AGERE SOM REPRÆSENTANT ELLER MEDLEM I NOGEN FÆLLES ELLER REPRÆSENTATIVE SØGSMÅL FOR AT GØRE KRAV GÆLDENDE MOD TRAEGER, UNDTAGEN I TILFÆLDE HVOR ET SÅDANT AFKALD ER FORBUDT VED LOV, ELLER HVOR DET ANSES AF EN DOMSTOL FOR AT VÆRE I STRID MED GRUNDLÆGGENDE RETSPRINCIPPER. I DET OMFANG BRUGEREN IGENNEM LOVEN ELLER EN DOMSTOL FÅR TILLADELSE TIL AT ANLÆGGE ET FÆLLES ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL MOD TRAEGER, ACCEPTERER BRUGEREN, AT BRUGEREN IKKE ER BERETTIGET TIL AT FÅ DÆKKET ADVOKATSALÆRER ELLER OMKOSTNINGER FORBUNDET MED AT ANLÆGGE DET FÆLLES ELLER REPRÆSENTATIVE SØGSMÅL.


ÆNDRINGER I NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER.

Traeger kan ændre nærværende vilkår og betingelser til enhver tid og efter selskabets eget skøn. Hvis Traeger foretager en væsentlig ændring i nærværende vilkår og betingelser, underretter Traeger brugeren via en meddelelse på Traegers webside eller login-portal. Brugerens fortsatte brug af tjenesterne efter sådanne ændringer vil udgøre brugerens anerkendelse af de ændrede vilkår og betingelser og brugerens aftale om at være bundet af dens vilkår. Ændringer i vilkårene og betingelserne træder i kraft, når de offentliggøres på denne side.


GÆLDENDE LOVGIVNING; AFKALD PÅ NÆVNINGESAG.

Nærværende vilkår og betingelser skal fortolkes og udlægges i overensstemmelse med lovgivningen i den amerikanske delstat Utah, uden hensyntagen til konflikter mellem lovprincipper heri. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, GIVER BRUGEREN HERMED AFKALD PÅ ENHVER RET, BRUGEREN MÅTTE HAVE TIL EN NÆVNINGESAG I ENHVER RETSSAG, DER DIREKTE ELLER INDIREKTE OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER DE TJENESTER, DER TAGES I BETRAGTNING I FORBINDELSE HERMED. Parterne er enige om, at for enhver sag, der kræver retslig indgriben, vil jurisdiktion og værneting være de delstatslige og føderale domstole i Salt Lake County, Utah, USA.


GENERELT.

Nærværende vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem Traeger og brugeren vedrørende tjenesterne og indholdet og erstatter alle tidligere forståelser, kommunikationer og aftaler, mundtlige eller skriftlige, vedrørende dette emne. Nærværende vilkår og betingelser kan kun ændres ved en skriftlig ændring, som er underskrevet af parterne eller som på anden vis angivet i afsnit 16. Hvis nogen del af nærværende vilkår og betingelser anses for at være uden retskraft eller for at være ugyldig, vil den pågældende del blive fjernet, uden at det påvirker resten af vilkårene og betingelserne, og de resterende vilkår vil være gyldige og retskraftige. Alle meddelelser eller anden kommunikation fra Traeger i henhold til nærværende vilkår og betingelser vil blive givet via e-mail og/eller ved opslag på webstedet eller appen. Traegers manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser vil ikke blive betragtet som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.


KONTAKT.

Spørgsmål om nærværende vilkår og betingelser kan sendes til Traeger på legal@traeger.com.