Skip to Main Content

SEKRETESSPOLICY

ÖVERSIKT

Uppdaterad: 2023-12-15

Traeger Pellet Grills LLC (”Traeger”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) åtar sig att skydda dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn (”integritetspolicy” eller ”policy”) förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra webbplatser, appar och WiFIRE-aktiverade produkter och tjänster (gemensamt kallade ”tjänster”). Integritetspolicyn gäller alla personuppgifter som du tillhandahåller eller som någon tillhandahåller för din räkning. Det kan också vara personuppgifter som vi samlar in via våra tjänster. När du tar del av eller använder någon del av våra tjänster samtycker du till att dina personuppgifter samlas in och används enligt de villkor som anges i integritetspolicyn.


INFORMATION SOM SAMLAS IN

När du besöker våra webbplatser och använder våra appar kan vi samla in följande personuppgifter från dig:

Internetdata: IP-adress, enhets-ID, webbläsartyp, domännamn, webbhistorik, operativsystem, webbplatsinteraktioner, cookies och hänvisande webbplatsadresser. Uppgifter om geografisk plats: IP-adress och exakt geografisk plats. Traeger använder inte information om geografisk plats för att identifiera något som har med din personlighet eller dina personliga förutsättningar att göra. När du skapar ett konto eller använder våra WiFIRE-aktiverade produkter och tjänster kan vi dessutom samla in följande personuppgifter från dig:

Personliga identifierare: Fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, fysisk adress, postadress, födelsedatum och användarnamn på sociala medier. Information som rör handel och inköp: Köphistorik, orderinformation, reparations- och garantiinformation, grillnummer och universal unik identifierare (UUID), tillagningsdata (inklusive tillagningstid, temperatur och grillfel), recept du använt, recensioner, användarpreferenser, kundtjänstkommunikation, grupptillhörighet (militär, räddningstjänst, krigsveteran osv.) samt information om betalningar. Härledda slutsatser: Kunders eller konsumenters recept- och marknadsföringspreferenser, profiler på sociala nätverk och härledda slutsatser från dessa profiler. Informationen kan samlas in från dig på följande sätt.

När du använder våra webbplatser och appar: Du förser oss med personuppgifter när du skapar eller loggar in på ditt konto via våra webbplatser eller appar. Dessutom kan vi samla in information automatiskt baserat på hur du använder våra webbplatser och appar med hjälp av cookies och liknande tekniker. Den här insamlingen kan du styra själv med dina cookieinställningar.

Direktkommunikation med oss: Du förser oss med personuppgifter när du kontaktar oss eller vår kundtjänst via e-post, telefon eller sociala medier, lämnar ett omdöme på vår webbplats eller svarar på en enkät.

WiFIRE-produkter: Om du använder Trager App och Traeger WiFIRE-produkter får du ytterligare prestanda. Du kan till exempel styra många funktioner på din Traeger WiFIRE-grill från en parkopplad mobil eller en annan enhet som stöds. Du kan använda en Traeger WiFIRE-grill utan att ansluta den till internet.I så fall skickar inte Traeger WiFIRE-grillen någon information till Traeger eller våra tjänsteleverantörer, men vi kan få information direkt från din Traeger WiFIRE-grill om du returnerar den till oss eller en av våra återförsäljare, till exempel i garantisyfte eller i andra syften. Om du däremot väljer att ansluta din Traeger WiFIRE-grill till appen eller internet kan vi samla in teknisk information samt användnings- och diagnostikuppgifter från din användning av Traeger WiFIRE-grillen.Vi spårar till exempel hur du använder och styr din Traeger WiFIRE-grill vid enskilda tillfällen och över tid (det kan då röra sig om temperatur, tillagningsläge, användning av temperatursond och andra funktioner och tillbehör), och vi samlar också in och analyserar tekniska och diagnostiska mätvärden som rör din användning av grillen (till exempel status och skick för rörliga komponenter och andra grillkomponenter samt hur väl faktisk och önskad grilltemperatur stämmer överens).

Andra källor: Information som vi får från andra källor, till exempel sociala medieplattformar och tredjepartsleverantörer.


COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER

Cookies är delar av elektronisk information som kan överföras till din dator eller en annan elektronisk enhet för att identifiera din webbläsare. När du använder våra tjänster kan vi placera en eller flera cookies eller liknande spårningstekniker, till exempel pixeltaggar/osynliga bilder för webbanalys (så kallade web beacons) och widgetar för sociala medier (gemensamt kallade ”cookies”) på din dator eller en annan elektronisk enhet. Traegers annonsservrar från tredje part, annonsnätverksleverantörer och tredjepartsannonsörer kan också använda cookies för att förse dig med annonser som du tar del av i tjänsterna eller på andra anslutna webbplatser. Vi har delat upp våra cookies i kategorier för att hjälpa dig att förstå vad de gör.

Nödvändiga: Cookies som krävs för att använda våra tjänster. De är till exempel nödvändiga för att komma åt vår webbplats och logga in på ditt konto. Analys: Cookies som hjälper oss att förstå hur vår webbplats fungerar, hur du interagerar med vår webbplats och som dessutom identifierar tekniska problem. Vi använder informationen för att förbättra vår användarupplevelse. Personliga: Cookies som gör att vi kan komma ihåg de val du gör (t.ex. ditt användarnamn, språk eller regionen du befinner dig i) och ge dig en bättre och mer personlig upplevelse av webbplatsen. Marknadsföring: Cookies som hjälper oss att leverera relevanta annonser för dig och dina intressen. Till exempel kan tredje part använda cookies för att visa annonser baserat på ditt besök på Traegers webbplatser och användningen av våra tjänster. Vissa webbläsare har en ”spåra inte”-funktion som gör att du kan tala om för webbplatser att du inte vill spåras. Vi svarar för närvarande inte på ”spåra inte”-signaler från webbläsare. Vi känner dock igen signalen ”Global Privacy Control” (GPC) (på svenska ibland kallat ”global sekretesskontroll”) som du kan välja för att inte dela och/eller sälja dina personuppgifter för riktade annonser på Traeger.com. Om du besöker vår webbplats med en webbläsare som skickar GPC delar vi inte dina uppgifter för riktad reklam och vi säljer inte personuppgifter som vi samlat in i samband med ditt besök. Om du besöker vår webbplats med en webbläsare som inte skickar GPC eller med en webbläsare eller enhet som du inte har associerat med en ”jag väljer bort”-inställning, klickar du på länken ”Do Not Sell or Share My Personal Information” (Jag vill inte att mina personuppgifter säljs eller delas) i sidfoten på vår webbplats för att registrera din ”jag väljer bort”-inställning. Klicka på länken ”Cookie Policies & Preferences” (Cookiepolicyer och preferenser) i sidfoten på vår webbplats för mer information om vår användning av cookies.


AGGREGERADE OCH ANONYMISERADE UPPGIFTER

Vi kan anonymisera eller aggregera dina personuppgifter så att uppgifterna inte längre identifierar dig, varken direkt eller indirekt. Vi kan använda anonymiserade eller aggregerade data för legitima ändamål i enlighet med tillämplig lag, inklusive för att förstå våra kunder och för att utvärdera, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster.


ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Traeger använder personuppgifter som samlas in från dig för en mängd olika ändamål, inklusive, men inte begränsat till följande:

För att tillhandahålla tjänsterna till dig. För att bedriva vår verksamhet, vilket inkluderar, utan begränsning, att använda dina uppgifter (i) för att genomföra transaktioner och beställningar, (ii) för att administrera och verkställa avtal med dig eller tredje part, och (iii) för att hantera vår företagsstyrning, efterlevnad och revisionspraxis. För interna marknadsföringsändamål, inklusive administration av tävlingar och kampanjer. För att erbjuda dig kundsupport, garanti och andra felsökningstjänster. För att övervaka, analysera, förbättra och utveckla våra tjänster och för att skapa och testa nya tjänstefunktioner. För att tillhandahålla en personligare användarupplevelse. För att tillhandahålla produktuppdateringar och -uppgraderingar. För att förhindra, identifiera och hantera bedrägerier eller annan olaglig verksamhet samt säkerhetsfrågor. För att följa lagar, regler och förordningar. För andra ändamål för vilka du uttryckligen tillåter oss att använda dina uppgifter.


RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

I vissa jurisdiktioner måste vi uppge den rättsliga grund som vi använder för att behandla personuppgifter. I den mån lagarna är tillämpliga styrs vår rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter av vilka uppgifter som samlas in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in dem. Vår rättsliga grund kan omfatta något av följande:

Berättigat affärsintresse: Vi kan hantera personuppgifter som du lämnar till oss för att tillhandahålla tjänsterna till dig och för att uppfylla våra berättigade affärsintressen. Samtycke: Vi hanterar personuppgifter baserat på ditt samtycke. Avtalsenliga skyldigheter: Vi kan hantera personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. Rättslig skyldighet: Vi kan hantera personuppgifter för att följa tillämpliga regionala, statliga och internationella lagar och förordningar.


LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Våra tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk till en webbplats från tredje part dirigeras du till den webbplatsen. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser eller program från tredje part och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis för webbplatser eller tjänster från tredje part. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.


DELA UPPGIFTER MED TREDJE PART

Traeger varken säljer eller delar personuppgifter till tredje part i utbyte mot pengar.

Vi kan dela dina personuppgifter med vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänsteleverantörer, affärspartner och andra tredjepartsbehandlare i syfte att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också lämna ut dina uppgifter till tredje part när det är nödvändigt för att uppfylla krav i lagar, förordningar, rättsliga processer eller verkställbara myndighetsförfrågningar, för att driva igenom våra villkor eller utreda en potentiell överträdelse av våra villkor, utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga krav, upptäcka, förhindra eller på annat sätt svara på bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem, stödja revision och efterlevnad, skydda rättigheter, egendom eller skydda Traeger, dess användare eller allmänheten mot skada, underlätta finansiering eller försäkring av vår verksamhet, genomföra en sammanslagning, ett förvärv eller någon form av överföring eller försäljning av vår verksamhet eller våra tillgångar, eller på annat sätt som tillåts eller krävs enligt lag.


ANPASSAD ANNONSERING

Vi samarbetar med företag inom digital annonsering, marknadsföring och sociala medier, däribland Google och Facebook, för att förse dig med annonser som motsvarar dina intressen och som förbättrar din upplevelse av oss och utvalda tredjepartsannonsörer. Annonserna kan visas på webbplatser eller i appar som drivs av oss eller tredje part och de kan baseras på information om dina aktiviteter eller preferenser som samlats in av oss eller tredje part. Följ länkarna nedan för att välja bort anpassad annonsering från Google och andra liknande tredjepartsannonsörer:

Välj bort genom att besöka Digital Advertising Alliance

Välj bort genom att besöka Network Advertising Initiative

Du kan även konfigurera din mobila enhets integritets- eller annonseringsinställningar via ”begränsa annonsspårning” på en iOS-enhet eller ”välja bort anpassade annonser” på en Android-enhet för att begränsa hur appar spårar aktivitet i annonseringssyfte.

Tänk på att annonseringsinställningarna du väljer i allmänhet är webbläsar- och enhetsspecifika. Om du rensar dina cookies eller din webbläsares cacheminne eller använder en annan elektronisk enhet måste du ange dina inställningar igen. Även om du väljer att inte ta emot anpassad annonsering kan du fortfarande se allmän annonsering för våra produkter och tjänster.


DATASÄKERHET OCH KVARHÅLLNING

Vi upprätthåller rimligen nödvändiga fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot förlust, missbruk, utlämnande och ändring. Våra webbplatser och appar har olika informationssäkerhetsåtgärder på plats, till exempel internetbrandväggar, ett intrångsdetekteringssystem, krypterad dataöverföring och andra verksamhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter.

Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan en dataöverföring via internet eller ett trådlöst nätverk aldrig vara 100 % säker. Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter är du medveten om att: (a) internet har säkerhets- och integritetsbegränsningar som ligger utanför vår kontroll, och (b) säkerheten, integriteten och sekretessen för all information och alla data som utbyts mellan dig och oss via våra webbplatser och appar inte kan garanteras till 100 %. Det är viktigt att du gör det du kan för att skydda dina personuppgifter mot obehörig användning. Lagra lösenordet till ditt användarkonto på en säker och skyddad plats och logga ut när du har använt en delad dator eller enhet.

Genom att använda våra tjänster eller på annat sätt tillhandahålla personuppgifter till oss samtycker du till att vi kan kommunicera med dig elektroniskt angående säkerhet, integritet och administrativa frågor som rör din användning av våra webbplatser, produkter och tjänster. Om vi får kännedom om ett säkerhetsintrång som rör dina personuppgifter kan vi försöka meddela dig elektroniskt genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. Skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@traeger.com om du vill återkalla ditt samtycke till att få elektroniska meddelanden vid dataintrång.

Traeger behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i den här integritetspolicyn, såvida inte annat krävs enligt avtal eller lag. Anonym och aggregerad information kan sparas på obestämd tid.


INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Traeger har sitt huvudkontor i USA. Personuppgifter kan vara tillgängliga för oss eller överföras till oss i USA eller till våra dotterbolag, affärspartners, grossister eller tjänsteleverantörer på andra platser i världen. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra länder utanför USA för de ändamål som beskrivs i den här integritetspolicyn. Vi vidtar alla åtgärder som rimligen krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med den här integritetspolicyn och vi överför inga personuppgifter till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller på plats. Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien överförs dina personuppgifter endast till länder utanför EES eller Storbritannien om det finns ett avtal om datadelning mellan parterna som använder Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.


BARNS INTEGRITET

Traeger samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 16 år. Om du använder våra tjänster intygar du att du åtminstone innehar myndighetsåldern enligt lagarna i jurisdiktionen där du är bosatt. Skicka ett meddelande till oss på privacy@traeger.com om du tror att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från en minderårig vidtar vi omedelbart åtgärder för att radera uppgifterna från våra system.


DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Om du är bosatt i vissa stater eller länder kan du ha rätt att

erhålla information om insamling, behandling och delning av dina personuppgifter få tillgång till de personuppgifter vi har samlat in om dig, om sådana finns överföra dina personuppgifter till en tredje part korrigera dina personuppgifter ta bort dina personuppgifter invända mot, begränsa eller välja bort användning av dina personuppgifter för vissa ändamål välja bort försäljning av dina personuppgifter till tredje part och/eller lämna in ett klagomål till en övervakande myndighet. Om du vill skicka en begäran om sekretess fyller du i vårt formulär för begäran om sekretess som du hittar här. För att välja bort vissa typer av behandling klickar du på länken ”Do Not Sell or Share My Personal Information” (Jag vill inte att mina personuppgifter säljs eller delas) längst ner på vår webbplats eller så klickar du här. Du kan även kontakta oss på privacy@traeger.com. Vår webbplats känner dessutom igen signalen ”Global Privacy Control” (GPC) (på svenska ibland kallat ”global sekretesskontroll”) med vilken du kan välja att dina personuppgifter inte ska säljas och delas för riktade annonser på Traeger.com.

Varje förfrågan om sekretess som du skickar till oss går igenom en identifierings- och verifieringsprocess. Vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att identifiera personuppgifter som vi samlar in, behandlar, lagrar, lämnar ut och på annat sätt använder och för att svara på tillämpliga sekretessförfrågningar från dig. Vi försöker besvara alla legitima förfrågningar inom 30–45 dagar. Ibland kan det ta längre tid om din förfrågan är särskilt komplicerad eller om du har gjort flera förfrågningar. I så fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad om våra framsteg. Om vi inte kan tillmötesgå en förfrågan anger vi skälen till detta i vårt svar. Vi diskriminerar inte personer som utövar dessa integritetsrättigheter.

Om du använder ett auktoriserat ombud för att skicka in en förfrågan kan vi kräva att det auktoriserade ombudet tillhandahåller bevis på att du gav ombudet ett undertecknat tillstånd att skicka in din förfrågan. Vi kan också kräva att du direkt bekräftar för oss att du gav det auktoriserade ombudet tillstånd att skicka in din förfrågan. Det kan finnas situationer där vi inte kan tillmötesgå din förfrågan. I en sådan situation förklarar vi varför och respekterar din rätt att överklaga, i tillämpliga fall.


ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Om vi gör väsentliga ändringar i integritetspolicyn meddelar vi dig via e-post och/eller genom att publicera ett tydligt meddelande på våra hemsidor. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom integritetspolicyn för att få den senaste informationen om vår integritetspraxis. Din fortsatta användning av våra tjänster efter sådana ändringar utgör din bekräftelse av den ändrade integritetspolicyn och ditt samtycke till att följa och vara bunden av den. Ändringar i integritetspolicyn träder i kraft när de läggs upp på den här sidan.


FRÅGOR

Har du frågor om den här integritetspolicy? Kontakta oss på

Traeger Pellet Grills LLC

Attn: Legal Department

533 South 400 West Salt Lake City, UT 84101

privacy@traeger.com

 UPPGIFTER SOM SPECIFIKT RÖR RELATIONER