Skip to Main Content

Traeger tillgänglighetsförklaring

Traeger är dedikerade att erbjuda en onlineupplevelse av hög kvalitet till alla sina kunder, inklusive de med funktionshinder. Oavsett om du använder hjälpmedelsteknik som skärmläsare, förstoringsglas, röstigenkänningsprogram eller bildtexter för videor, är vårt mål att göra din användning av Traegers webbplatser till en framgångsrik och trevlig upplevelse. För att hjälpa till att uppnå dessa tillgänglighetsmål arbetar Traeger med att utforma, utveckla och verka i väsentlig överensstämmelse med allmänt erkända och accepterade riktlinjer och/eller standarder för tillgänglighet på webbplatsen, inklusive riktlinjerna för webbinnehållstillgänglighet som publicerats av Web Accessibility Initiative ("WCAG"). Även om vi är stolta över våra tillgänglighetsresultat ser vi tillgänglighet som en pågående insats och arbetar aktivt för att bedöma och öka tillgängligheten och användbarheten på våra webbplatser. Tillgänglighetsfrågor/feedback Även om vi strävar efter att följa de accepterade riktlinjerna och standarder för tillgänglighet och användbarhet, om du stöter på svårigheter att använda våra webbplatser eller har förslag om att förbättra användbarheten eller tillgängligheten på våra webbplatser, vänligen kontakta oss på legal@traeger.com eller 1-800-TRAEGER.