Skip to Main Content

Säännöt ja ehdot

Traeger tarjoaa asiakkailleen verkkosivustojensa ("Sivusto") ja sovellustensa ("Sovellus") kautta erilaisia ulkokeittiötuotteita ja palveluita ("Palvelut"). Nämä Käyttöehdot ("Käyttöehdot") on tehty Delawaren osakeyhtiön Traeger Pellet Grills LLC:n ("Traeger", "Yhtiö") ja kaikkien sellaisten henkilöiden, yhteisöjen, edustajien tai asiamiesten välillä, jotka käyttävät Palveluita tai pääsevät niihin käsiksi ("Käyttäjä"). Palveluiden käytön edellytyksenä on, että Käyttäjä noudattaa täysin näitä Käyttöehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä sekä kaikkia tässä mainittuja tai Traegerin Käyttäjälle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi esittämiä lisäehtoja.


KÄYTTÄJÄTILI, TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ.

Palveluiden käyttämiseksi Käyttäjä voi joutua luomaan tilin ja salasanan. Tilin luomiseksi Käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias, ja hänen on annettava Traegerille totuudenmukaiset ja tarkat tiedot tilin luomisprosessin aikana. Käyttäjä hyväksyy, että Traeger voi kerätä, käyttää ja luovuttaa Käyttäjän tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, yrityksen Tietosuojakäytännön mukaisesti, sellaisena kuin se on ajoittain päivitettynä.


KÄYTTÄJIEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Käyttäjä on yksin vastuussa siitä, että hän hankkii, ylläpitää ja pitää turvallisena kaikki laitteet ja lisäpalvelut, jotka ovat välttämättömiä yhteyden muodostamiseksi Palveluihin sekä niiden käyttämiseksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, internet-yhteys, verkkolaitteet, laitteistot, ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät. Tähän sisältyy sen varmistaminen, että Käyttäjän reitittimen laiteohjelmisto ja ohjelmisto sekä mobiililaitteen ohjelmisto ovat täysin ajan tasalla. Palveluita ei saa käyttää millään tavalla lainvastaisella, petollisella tai laittomalla tavalla. Vakoiluohjelmien, troijalaisen, madon tai vastaavanlaisen viruksen käyttö on kielletty. Sivustoon tai Sovellukseen liittyvä automaattinen tiedonkeruu tai ei-toivotut kaupalliset lähetykset ovat ehdottomasti kielletty. Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei yritä häiritä Palveluiden verkko- tai tietoturvaominaisuuksia tai hankkia luvatonta pääsyä Traegerin järjestelmiin.


TEKSTI- JA MULTIMEDIAVIESTIT

Käyttäjän nimenomaisen kirjallisen suostumuksen saatuaan Traeger voi lähettää Käyttäjälle tekstiviestipalvelun ("SMS") tai multimediaviestipalvelun ("MMS") viestejä ilmoittaakseen Käyttäjälle erikoistarjouksista, resepteistä, tapahtumista ja muista markkinointitiedoista. Tilaamalla palvelun Käyttäjä suostuu vastaanottamaan markkinointiviestejä siihen puhelinnumeroon, jota hän käytti ilmoittautumishetkellä. Teksti- ja multimediaviestien vastaanottamisen hyväksyminen ei ole edellytys minkään tavaran tai palvelun ostamiselle. Viesti- ja datamaksuja saatetaan soveltaa. Käyttäjä voi milloin tahansa lähettää tekstiviestin "STOP" numeroon 48760 kieltäytyäkseen Traegerin tulevista tekstiviesteistä tai multimediaviesteistä, tai lähettää tekstiviestin "HELP" saadakseen lisätietoja.


TILAUSTEN TÄYTTÄMINEN.

Kun Käyttäjä tekee tilauksen, Traeger voi ennakkoon tehdä katevarauksen Käyttäjän luotto- tai pankkikortille Käyttäjän tekemän tilauksen suuruisella summalla. Kaikkien Käyttäjän antamien laskutus- ja rekisteröintitietojen on oltava tarkkoja, täydellisiä ja oikeita. Vahvistamalla oston kassaprosessin lopussa Käyttäjä hyväksyy ja maksaa kaikki maksut, jotka aiheutuvat sovellettavan maksutavan kautta kaikista Käyttäjän ostamista tuotteista ja/tai palveluista, mukaan lukien arvonlisäverot. Traeger ei ole vastuussa siitä, että tilauksia ei pystytä täyttämään jostain syystä, ja se pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan hylätä tilauksia tai rajoittaa tilausmääriä kohtuullisiin määriin, kieltää jälleenmyyjien, jakelijoiden tai jälleenmyyjien ostot, lopettaa tai kieltäytyä tarjoamasta mitä tahansa tuotetta tai palvelua, asettaa ehtoja alennuksille, kupongeille tai kampanjoille, estää käyttäjiä suorittamasta tapahtumaa, lopettaa minkä tahansa tuotteen tai palvelun myynnin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja peruuttaa tai pidättää tilauksia, joiden epäillään olevan vilpillisiä. Jos Sivustolla tai Sovelluksessa on hinnoittelu- tai muu virhe, epätarkkuus tai puute, Traeger pidättää oikeuden peruuttaa tarjouksia, peruuttaa tilauksia ja korjata kaikki tällaiset virheet tai puutteet ilman ennakkoilmoitusta, myös tilauksen tekemisen jälkeen.


LAHJAKORTTIEN KÄYTTÖEHDOT.

Lahjakortit voi lunastaa vain osoitteessa www.traeger.com. Lahjakorttikoodit on syötettävä kassalla, jotta ne voidaan aktivoida. Lahjakortteja ei voi lunastaa käteiseksi tai hyvitykseksi, ellei laki sitä edellytä, eikä niitä voi yhdistää muihin tarjouksiin tai soveltaa aiempiin ostoksiin. Traeger ei ole vastuussa kadonneista tai varastetuista lahjakorteista. Traeger-lahjakorttien jälleenmyynti on ehdottomasti kielletty. Lahjakortin ehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.


KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ.

Palvelut voivat sallia Käyttäjien luoda sisältöä, mukaan lukien luokituksia, arvosteluja, kommentteja, kuvia, videoita, reseptejä tai muunlaista mediaa ("Käyttäjäsisältö"). Asettamalla tällaisen Käyttäjäsisällön saataville Palveluiden kautta Käyttäjä myöntää, että Käyttäjäsisältö ei ole luottamuksellista tai omistusoikeudellisesti suojattua, ja myöntää Traegerille jatkuvan, ei-yksinomaisen, siirrettävissä olevan, peruuttamattoman, edelleenlisensoitavissa olevan, maailmanlaajuisen ja tekijänpalkkioista vapaan lisenssin Käyttäjäsisällön käyttämiseen, kopioimiseen, muokkaamiseen, johdannaisteosten luomiseen, julkiseen esittelyyn, myyntiin ja/tai levittämiseen Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Käyttäjä ei lähetä Käyttäjäsisältöä, joka voi aiheuttaa vahinkoa kenellekään henkilölle tai yhteisölle, joka on väärää tai harhaanjohtavaa, joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta tai muita omistusoikeuksia, joka loukkaa kenenkään oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen tai joka rikkoo lakia tai määräyksiä, joka sisältää sisältöä tai linkkejä sisältöön, jota voidaan pitää herjaavana, kunnianloukkaavana, tietoisesti valheellisena, petollisena, säädyttömänä, väkivaltaisena, säädyttömänä, rivona, rienaavana, vihamielisenä, rodullisesti tai uskonnollisesti syrjivänä, uhkaavana tai häiritsevänä tai joka on ristiriidassa Traegerin tuotteen tai palvelun turvallisen ja asianmukaisen käytön kanssa. Käyttäjä vakuuttaa, että Käyttäjä omistaa kaiken Käyttäjäsisällön tai että Käyttäjällä on kaikki oikeudet, jotka ovat välttämättömiä, jotta Traegerille voidaan myöntää tällaiset käyttöoikeudet kyseiseen Käyttäjäsisältöön. Jos Käyttäjä antaa Traegerille ideoita, ehdotuksia tai muuta aineistoa Käyttäjäsisällössä, joka liittyy Palveluihin tai muihin Traegerin tuotteisiin tai palveluihin, Traeger voi käyttää palautetta millä tahansa tavalla mihin tahansa tarkoitukseen ilman rajoituksia tai korvausta Käyttäjälle. Traeger voi oman harkintansa mukaan poistaa minkä tahansa Käyttäjäsisällön mistä tahansa syystä.


OIKEUS KÄYTTÄJIEN VALVOMISEEN

Vaikka Traeger ei ole velvollinen valvomaan Palveluihin pääsyä tai niiden käyttöä tai Sisältöä eikä tarkistamaan tai muokkaamaan mitään Käyttäjäsisältöä, Traegerillä on oikeus tehdä niin Palveluiden käyttämiseksi, näiden Käyttöehtojen noudattamisen varmistamiseksi ja sovellettavien lakien tai muiden oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi. Traeger pidättää oikeuden, mutta ei ole velvollinen, poistamaan tai estämään pääsyn mihin tahansa Käyttäjäsisältöön milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen siihen, jos Traeger katsoo yhtiön oman harkintansa mukaan, että jokin Käyttäjäsisältö on paheksuttavaa tai näiden Käyttöehtojen vastaista.


IMMATERIAALIOIKEUDET.

Traegerin lähettämät, tuottamat, toimittamat tai muutoin Palveluiden kautta saataville asetetut tiedot ja materiaalit, lukuun ottamatta Käyttäjäsisältöä, ovat Traegerin ja sen lisenssinantajien omaisuutta ("Traegerin Sisältö"), ja niitä suojaavat tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeuksia koskevat lait. Käyttäjäsisältöä ja Traegerin Sisältöä kutsutaan tässä yhdessä termillä "Sisältö". Traeger ja sen lisenssinantajat omistavat yksinoikeudella kaikki maailmanlaajuiset oikeudet, omistusoikeudet ja edut Traegerin sisältöön sekä Palveluihin, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet ("Traegerin Immateriaalioikeudet"). Käyttäjä voi käyttää Traegerin sisältöä vain ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen, että Käyttäjä säilyttää myös Traegerin sisällön sisältämät tekijänoikeus- tai muut omistusoikeusilmoitukset (kuten vesileimat). Käyttäjä ei saa jakaa, muokata, lähettää, uudelleenkäyttää, raportoida tai muuten käyttää Traegerin sisältöä julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman Traegerin kirjallista lupaa. Traeger ei ole vastuussa minkään Sisällön julkaisemisesta uudelleen ilman kirjallista lupaa.


KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT JA ULKOISET LINKIT.

Sivuston ja sovelluksen avulla Käyttäjä voi päästä käsiksi kolmansien osapuolten sovelluksiin, verkkosivustoihin, materiaaleihin, tuotteisiin tai palveluihin ("kolmansien osapuolten palvelut") tai olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Traeger ei valvo, kannata tai hyväksy, eikä ole vastuussa näistä kolmansien osapuolten palveluista, mukaan lukien niiden tarkkuus, eheys, laatu, laillisuus, hyödyllisyys tai turvallisuus. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kolmannen osapuolen palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja niihin sovellettavien ehtojen, edellytysten ja käytäntöjen mukaisesti.


PALVELUJEN MUUTOKSET JA PÄIVITYKSET

Koska Palvelut kehittyvät ajan myötä, Traeger voi muuttaa tai lopettaa kaikki tai minkä tahansa osan Palveluista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuotteiden liitettävyyteen, älykotiin ja wi-fi-toimintoihin (yhdessä "WiFIRE-ominaisuudet"), milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta, Traegerin oman harkinnan mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta. Kaikki WiFIRE-ominaisuudet voivat muuttua, ja niitä voidaan muuttaa tai poistaa milloin tahansa. Käyttäjä sitoutuu asentamaan viipymättä kaikki päivitykset ja käyttämään uusinta saatavilla olevaa ohjelmistoversiota Palveluihin. Jos Käyttäjä ei käytä päivitettyä ohjelmistoa tai jos Käyttäjällä on käyttöjärjestelmä tai mobiililaite, joka ei tue uusinta ohjelmistoa, Käyttäjä hyväksyy, että Palvelut tai tietyt Palveluiden toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tai ne eivät ehkä toimi oikein.


KESKEYTYKSET.

Traeger pidättää oikeuden välittömästi keskeyttää, rajoittaa tai estää Käyttäjän tilin tai pääsyn Palveluihin mistä tahansa syystä milloin tahansa, mukaan lukien (mutta ei tähän rajoittuen) näiden Käyttöehtojen rikkominen Käyttäjän toimesta. Palveluiden lopettamisen yhteydessä Käyttäjän oikeus käyttää kyseisiä estettyjä Palveluita päättyy automaattisesti.


TAKUUILMOITUKSET.

PALVELUT JA TRAEGERIN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TRAEGERIN ANTAMAA TAKUUTA. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ PALVELUJA JA TRAEGERIN SISÄLTÖÄ OMALLA VASTUULLAAN. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA TRAEGER KIELTÄYTYY KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, KAUPALLISESTA KELPOISUUDESTA, TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TRAEGER EI MYÖSKÄÄN ANNA MITÄÄN TAKUITA PALVELUISSA OLEVIEN TAI NIIHIN LIITTYVIEN TIETOJEN TAI TRAEGERIN SISÄLLÖN TARKKUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, AJANTASAISUUDESTA, TOTUUDENMUKAISUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI LAADUSTA. TRAEGER EI VOI TAATA KÄYTTÄJÄSISÄLLÖN TARKKUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ ANNA MITÄÄN VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA KÄYTTÄJÄSISÄLLÖSTÄ.


VASTUUVAPAUS.

Käyttäjä vapauttaa täysin Traegerin ja sen toimihenkilöt, osakkeenomistajat, työntekijät, edustajat, johtajat, tytäryhtiöt, kumppaniyhtiöt, seuraajat, toimeksiantajat, palveluntarjoajat ja lisenssinantajat (jäljempänä "Vapautetut osapuolet") kaikista haasteista, riidoista, vaatimuksista, vastuista, vahingoista, menetyksistä, kustannuksista, tuomioista, rangaistuksista, sakoista ja kuluista (mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset lakimies- ja kirjanpitopalkkiot) (yhdessä "Vaatimukset"), jotka johtuvat tai liittyvät millään tavalla (i) Käyttäjän pääsyyn Palveluihin tai Sisältöön tai niiden käyttöön, (ii) Käyttäjäsisältöön, (iii) Käyttäjän näiden Käyttöehtojen rikkomiseen tai väitettyyn rikkomiseen, (iv) Käyttäjän kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomiseen tai väitettyyn rikkomiseen, (v) Käyttäjän sovellettavan lain, säännön tai määräyksen rikkomiseen tai väitettyyn rikkomiseen, (vi) Käyttäjän huolimattomuuteen, vilpilliseen toimintaan tai tahalliseen väärinkäytökseen, (vii) Yhtiön tai minkä tahansa muun Vapautetun osapuolen käyttö tai luottamus Käyttäjän toimittamiin tietoihin tai muihin tietoihin Palveluiden tarjoamisen yhteydessä tai muutoin näihin Käyttöehtoihin liittyen, (viii) toimiin tai toimintoihin, joihin Traeger tai jokin muu Vapautettu osapuoli ryhtyy Palveluihin tai näihin Käyttöehtoihin liittyen sellaisen henkilön suorasta pyynnöstä tai ohjeistuksesta, jonka kohtuudella uskotaan olevan Käyttäjä (kukin tällainen toimi tai toiminta on "Pyydetty toimi"), (ix) Yhtiön tai jonkin muun Korvauksen saaneen osapuolen käyttöön tai luottamiseen tällaisista Pyydetyistä toimista johtuviin tietoihin tai muihin tietoihin, tai (x) Käyttäjän laiminlyöntiin noudattaa asianmukaisesti Traegerin antamia ohjeita Palveluiden osalta.


VASTUUNRAJOITUS.

TRAEGER, SEN TOIMIHENKILÖT, OSAKKEENOMISTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TYTÄRYHTIÖT, KUMPPANIYHTIÖT, SEURAAJAT, TOIMEKSIANTAJAT, PALVELUNTARJOAJAT TAI LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA (1) MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA, ESIMERKILLISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, TAI (2) KÄYTÖN, TIETOJEN, LIIKETOIMINNAN TAI VOITTOJEN MENETYKSESTÄ (SUORASTA TAI EPÄSUORASTA) KAIKISSA TAPAUKSISSA, JOTKA JOHTUVAT PALVELUJEN TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ, RIIPPUMATTA OIKEUDELLISESTA TEORIASTA, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO TRAEGERIA VAROITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JA VAIKKA JOKIN KORJAUSTOIMENPIDE EI TÄYTTÄISI OLENNAISTA TARKOITUSTAAN. TÄTÄ OSIOTA SOVELLETAAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA.


RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN

KÄYTTÄJÄ LUOPUU OIKEUDESTA ESITTÄÄ VAATIMUKSIA TRAEGERIÄ VASTAAN EDUSTAJANA TAI JÄSENENÄ MISSÄ TAHANSA RYHMÄ- TAI EDUSTUSKANTEESSA, PAITSI JOS TÄLLAINEN LUOPUMINEN ON LAISSA KIELLETTY TAI JOS TUOMIOISTUIN KATSOO SEN OLEVAN VASTOIN YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ. SILTÄ OSIN KUIN LAKI TAI TUOMIOISTUIN SALLII KÄYTTÄJÄN RYHTYÄ RYHMÄKANTEESEEN TAI EDUSTUSKANTEESEEN TRAEGERIA VASTAAN, KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ KÄYTTÄJÄLLÄ EI OLE OIKEUTTA SAADA KORVAUSTA ASIANAJAJIEN PALKKIOISTA TAI KULUISTA, JOTKA LIITTYVÄT RYHMÄKANTEEN TAI EDUSTUSKANTEEN NOSTAMISEEN.


MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN

Traeger voi muuttaa Käyttöehtoja milloin tahansa ja Yhtiön oman harkinnan mukaan. Jos Traeger tekee olennaisia muutoksia näihin Käyttöehtoihin, Traeger ilmoittaa siitä Käyttäjälle Traegerin verkkosivulla tai kirjautumisportaalissa olevalla ilmoituksella. Jos Käyttäjä jatkaa Palveluiden käyttöä tällaisten muutosten jälkeen, Käyttäjä hyväksyy muutetut Käyttöehdot ja suostuu noudattamaan niiden ehtoja. Käyttöehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun ne julkaistaan tällä sivulla.


SOVELLETTAVA LAKI, LUOPUMINEN VALAMIESOIKEUDENKÄYNNISTÄ.

Näitä Käyttöehtoja tulkitaan Utahin osavaltion lakien mukaisesti, ottamatta huomioon lainvalintaa koskevia periaatteita. KÄYTTÄJÄ LUOPUU TÄTEN SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKISTA OIKEUKSISTA, JOITA KÄYTTÄJÄLLÄ VOI OLLA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN MISSÄ TAHANSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA TAI NIIDEN MUKAISISTA PALVELUISTA TAI LIITTYY NIIHIN. Osapuolet sopivat, että kaikissa oikeudellista väliintuloa vaativissa asioissa toimivalta ja oikeuspaikka on Utahin Salt Lake Countyn osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimissa.


YLEISTÄ.

Nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen Traegerin ja Käyttäjän välillä koskien Palveluita ja Sisältöä, ja ne korvaavat kaikki aiemmat sopimukset, suulliset tai kirjalliset yhteydenotot ja muut sopimukset, jotka koskevat tätä aihetta. Näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa ainoastaan osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella muutoksella tai Osiossa 16 määrätyllä tavalla. Jos jokin näiden Käyttöehtojen osa katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, kyseinen osa poistetaan vaikuttamatta Käyttöehtojen muuhun osaan, ja loput ehdot ovat voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia. Kaikki Traegerin näiden Käyttöehtojen mukaiset ilmoitukset tai muut tiedonannot annetaan sähköpostitse ja/tai julkaisemalla ne Sivustolla tai Sovelluksessa. Traegerin laiminlyöntiä valvoa näiden Käyttöehtojen jonkin oikeuden tai määräyksen noudattamista ei pidetä tällaisesta oikeudesta tai määräyksestä luopumisena.


YHTEYSTIEDOT.

Kysymyksiä näistä Käyttöehdoista voi lähettää Traegerille osoitteeseen legal@traeger.com.