Skip to Main Content

Privacybeleid

OVERZICHT

Bijgewerkt: 15/12/2023

Traeger Pellet Grills LLC ("Traeger", "wij", "ons", "onze") zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke informatie. In dit privacybeleid ("Privacybeleid" of "Beleid") wordt toegelicht hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken wanneer u gebruikmaakt van onze websites, applicaties en producten en diensten op basis van WiFIRE (tezamen: de "Diensten"). Dit Privacybeleid geldt voor alle persoonlijke informatie die u of een entiteit namens u aan ons verstrekt, of die wij verzamelen via onze Diensten. Door zich toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van enig deel van onze Diensten gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met het bepaalde in dit Privacybeleid.


VERZAMELDE INFORMATIE

Als u onze websites en applicaties bezoekt, kunnen wij de volgende persoonlijke informatie van u verzamelen:

Internetgegevens: IP-adres, apparaat-ID, browsertype, domeinnaam, browsergeschiedenis, besturingssysteem, website-interacties, Cookies en adressen van verwijzende websites. Geolocatiegegevens: IP-adres en exacte geolocatie. Traeger gebruikt geen geolocatiegegevens om persoonlijke kenmerken over u vast te stellen. Als u een account aanmaakt of gebruikmaakt van onze producten en diensten op basis van WiFIRE kunnen wij bovendien de volgende persoonlijke informatie van u verzamelen:

Persoonlijke identificatoren: Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres, postadres, geboortedatum en socialemedia-handles. Contactgegevens: Aankoopgeschiedenis, bestelinformatie, reparatie- en garantie-informatie, grillnummer en UUID, kookgegevens (daaronder begrepen kooktijd, temperatuur en grillfouten), receptinteracties, beoordelingen, gebruikersvoorkeuren, communicatie met de klantenservice, groepslidmaatschappen (militair, EHBO'er, veteraan, enz.) en betalingsinformatie. Conclusies: Recept- en marketingvoorkeuren van klanten of consumenten, sociaalnetwerkprofielen en conclusies uit die profielen. Deze informatie kan op de volgende manieren van u worden verzameld:

Interacties met onze websites en applicaties: U verstrekt ons persoonlijke informatie als u een account aanmaakt of daarop inlogt via onze websites of applicaties. Daarnaast kunnen wij automatisch gegevens verzamelen op basis van de wijze waarop u onze websites en applicaties gebruikt met behulp van Cookies en soortgelijke technologieën, afhankelijk van uw Cookievoorkeuren.

Directe communicatie met ons: U verstrekt ons persoonlijke informatie als u per e-mail, telefonisch of via sociale media contact met ons of onze klantenservice opneemt, een recensie achterlaat op onze website of reageert op een enquête.

WiFIRE-producten: Het gebruik van de App en WiFIRE-producten van Traeger biedt extra prestatiemogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om veel functies op uw Traeger WiFIRE Grill te bedienen vanaf een enkele mobiele telefoon of ander ondersteund apparaat dat is gekoppeld aan uw grill. U kunt een Traeger WiFIRE Grill gebruiken zonder deze met het internet te verbinden.In dat geval stuurt een Traeger WiFIRE Grill geen informatie naar Traeger of haar dienstverleners, hoewel wij wel rechtstreeks informatie van uw Traeger WiFIRE Grill kunnen ontvangen als u deze naar ons of onze dealers terugstuurt, bijvoorbeeld voor (garantie)diensten. Als u er echter voor kiest om uw Traeger WiFIRE Grill met de App of het internet te verbinden, dan kunnen wij een reeks technische, gebruiks- en diagnostische gegevens verzamelen op basis van uw gebruik van de Traeger WiFIRE Grill.Zo houden wij tijdens elke sessie, en in de loop van de tijd, bij hoe u uw Traeger WiFIRE Grill gebruikt en bedient (zoals temperatuur, kookmodus, gebruik van de temperatuursensor en het gebruik van andere functies en accessoires) en verzamelen en analyseren wij technische en diagnostische gegevens met betrekking tot het gebruik van de grill (zoals de status en staat van (bewegende) grillonderdelen en de afstemming tussen de werkelijke en de beoogde grilltemperatuur).

Overige bronnen: Informatie die wij ontvangen uit andere bronnen, zoals socialemediaplatforms en externe dienstverleners.


COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Cookies zijn stukjes elektronische informatie die op uw computer of ander elektronisch apparaat kunnen worden geplaatst om uw browser uniek te identificeren. Als u gebruikmaakt van de Diensten kunnen wij een of meer Cookies of soortgelijke trackingtechnologieën, zoals pixeltags/webbeacons en social media widgets (tezamen: "Cookies"), op uw computer of ander elektronisch apparaat plaatsen. Externe advertentieservers, advertentienetwerkleveranciers en externe adverteerders van Traeger kunnen ook Cookies gebruiken om u te voorzien van advertenties die u kunt zien op de Diensten of op andere verwante websites. Wij hebben onze Cookies onderverdeeld in categorieën om u te helpen begrijpen wat ze doen.

Essentieel: Deze Cookies zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van onze Diensten. Deze zijn bijvoorbeeld nodig om toegang te krijgen tot onze website en om in te loggen op uw account. Analytisch: Deze Cookies geven ons inzicht in hoe onze website presteert en hoe u met onze website omgaat en helpen ons om technische problemen op te sporen. Wij gebruiken deze informatie om onze gebruikerservaring te verbeteren. Personalisatie: Met deze Cookies kunnen wij uw keuzes onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt) en een betere, meer gepersonaliseerde website-ervaring bieden. Marketing: Met deze Cookies kunnen wij advertenties aanbieden die aansluiten bij u en uw interesses. Zo kunnen derden Cookies gebruiken om advertenties aan u te tonen op basis van uw bezoek aan de websites van Traeger en het gebruik van onze Diensten. Sommige browsers hebben een "niet volgen"-functie waarmee u websites kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online-activiteiten worden gevolgd. Wij reageren momenteel niet op "niet volgen"-signalen van browsers. Wij erkennen echter wel het "Global Privacy Control" (GPC)-signaal waarmee u zich kunt afmelden voor de verkoop en het delen van uw persoonlijke informatie voor gerichte advertenties op Traeger.com. Als u onze website bezoekt met een browser die GPC uitzendt, zullen wij uw persoonlijke informatie in verband met uw bezoek niet delen voor gerichte advertenties of verkopen. Als u onze website bezoekt met een browser die geen GPC uitzendt of met een browser of apparaat waaraan u geen opt-outvoorkeur hebt gekoppeld, klik dan op de link 'Do Not Sell or Share My Personal Information' (Mijn persoonlijke informatie niet verkopen of delen) onderaan onze website om uw opt-outvoorkeur te registreren. Klik voor meer informatie over ons gebruik van Cookies op de link "Cookiebeleid en Voorkeuren" onderaan onze website.


GEAGGREGEERDE EN GEANONIMISEERDE GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonlijke informatie anonimiseren of samenvoegen, zodat u niet langer direct of indirect op basis van die informatie identificeerbaar bent. Wij kunnen geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens gebruiken voor gerechtvaardigde doeleinden in overeenstemming met het toepasselijk recht, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in onze klanten en om onze producten en diensten te evalueren, verbeteren en ontwikkelen.


GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Traeger gebruikt de persoonlijke informatie die van u wordt verzameld voor verschillende doeleinden, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de volgende:

Om u de Diensten te leveren; Om onze onderneming te exploiteren, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het gebruik van uw informatie (i) om transacties te verwerken en bestellingen uit te voeren, (ii) om contracten met u of met derden te beheren en uit te voeren en (iii) om onze corporate governance-, compliance- en auditpraktijken te beheren; Voor interne marketingdoeleinden, daaronder begrepen de administratie van prijsvragen en acties; Om u klantondersteuning, garantie en andere diensten voor probleemoplossing te bieden; Om onze Diensten te bewaken, te analyseren, te verbeteren en te ontwikkelen en om nieuwe functies binnen die Diensten te creëren en te testen; Om een betere gebruikerservaring op maat te bieden; Om u de productupdates en -upgrades te leveren; Om frauduleuze of andere illegale activiteiten en beveiligingsproblemen te voorkomen, op te sporen en aan te pakken; Om te voldoen aan wet- en regelgeving; en Voor elk ander doel waarvoor u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om uw informatie te gebruiken.


RECHTSGROND VOOR VERWERKING

Sommige rechtsgebieden vereisen dat wij de rechtsgrond bekendmaken waarop onze verwerking van persoonlijke informatie berust. Voor zover die wetten van toepassing zijn, is onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie afhankelijk van de verzamelde informatie en de specifieke context waarin we die informatie verzamelen. Onze rechtsgrond kan onder meer zijn:

Gerechtvaardigd zakelijk belang: Wij kunnen persoonlijke informatie verwerken om u de Diensten te kunnen leveren en onze gerechtvaardigde zakelijke doelen te realiseren. Toestemming: Wij kunnen persoonlijke informatie verwerken op basis van uw toestemming. Contractuele verplichtingen: Wij kunnen persoonlijke informatie verwerken om aan onze contractuele verplichtingen met u te voldoen. Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen persoonlijke informatie verwerken om te voldoen aan toepasselijke staats-, federale en internationale wet- en regelgeving.


LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze Diensten kunnen links bevatten naar andere sites die niet door ons worden geëxploiteerd. Als u op een link naar een site van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde doorgeleid. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites of applicaties van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. Wij raden u dringend aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt door te nemen.


DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Traeger verkoopt geen persoonlijke informatie aan en deelt geen persoonlijke informatie met derden in ruil voor geld.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, dienstverleners, zakelijke partners en andere externe verwerkers om ons te helpen onze onderneming te exploiteren en Diensten aan u te leveren. Wij kunnen uw informatie ook aan derden bekendmaken indien dat noodzakelijk is om te voldoen aan voorschriften van wet- en regelgeving, een gerechtelijk bevel of een bindend overheidsverzoek, om onze Voorwaarden te handhaven of een potentiële schending daarvan te onderzoeken, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen, om fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins op fraude te reageren, om audit- en compliancefuncties te ondersteunen, om de rechten, eigendommen of veiligheid van Traeger, haar gebruikers of het publiek te beschermen tegen schade, om de financiering of verzekering van onze onderneming mogelijk te maken, om een fusie, overname of andere vorm van overdracht of verkoop van onze onderneming of activa af te ronden, of voor zover dat anderszins toegestaan of verplicht is op grond van de wet.


OP INTERESSES GEBASEERDE ADVERTENTIES

Wij werken samen met digitale reclame-, marketing- en socialemediabedrijven, daaronder begrepen Google en Facebook, om u advertenties te bieden die aansluiten bij uw interesses en u een betere ervaring bieden met ons en met geselecteerde externe adverteerders. Deze advertenties kunnen worden getoond op websites of apparaatapplicaties die door ons of door derden worden geëxploiteerd, en kunnen gebaseerd zijn op informatie over uw activiteiten of voorkeuren die door ons of door derden is verzameld. Volg onderstaande links om u af te melden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Google en andere soortgelijke externe adverteerders:

Afmelden voor Digital Advertising Alliance

Afmelden voor Network Advertising Initiative

U kunt ook de privacy- of advertentie-instellingen van uw mobiele apparaat configureren via "beperken van advertentietracering" op een iOS-apparaat of "afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties" op een Android-apparaat om te beperken hoe apps activiteiten bijhouden voor advertentiedoeleinden.

Houd er rekening mee dat de advertentievoorkeuren die u selecteert over het algemeen browser- en apparaatgebonden zijn. Als u uw cookies of de cache van uw browser wist of een ander elektronisch apparaat gebruikt, moet u uw voorkeuren opnieuw instellen. Als u ervoor kiest om geen op interesses gebaseerde advertenties te ontvangen, kunt u nog steeds algemene publieksadvertenties zien met betrekking tot onze producten en services.


BEVEILIGEN EN BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij hanteren fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die in redelijkheid nodig zijn voor de bescherming van uw persoonlijke informatie tegen verlies, misbruik, bekendmaking en wijziging. Onze websites en applicaties maken gebruik van verschillende informatiebeveiligingsmaatregelen zoals internetfirewalls, een inbraakdetectiesysteem, versleutelde gegevensoverdracht en operationele procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Hoewel wij er alles aan doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan nimmer worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht via het internet of een draadloos netwerk 100% veilig is. Om die reden erkent u dat, hoewel wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, (a) er beveiligings- en privacybeperkingen zijn die inherent zijn aan het internet en die buiten onze invloedssfeer vallen en (b) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en ons worden uitgewisseld via onze websites en applicaties niet kan worden gegarandeerd. Doe daarom ook wat u kunt om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Houd het wachtwoord van uw gebruikersaccount veilig en geheim en zorg ervoor dat u zich afmeldt als u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer of apparaat.

Door gebruik te maken van onze Diensten of anderszins persoonlijke informatie aan ons te verstrekken stemt u ermee in dat wij elektronisch met u kunnen communiceren over beveiliging, privacy en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van onze websites, producten en diensten. Als ons een inbreuk op de beveiliging ter kennis komt waarbij uw persoonlijke informatie betrokken is, kunnen wij proberen u hiervan elektronisch op de hoogte te stellen door u een e-mail te sturen. Als u uw toestemming om elektronisch op de hoogte te worden gesteld van een datalek wilt intrekken, stuurt u dan een e-mail naar privacy@traeger.com.

Traeger bewaart uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken, tenzij contractueel of wettelijk anders is bepaald. Anonieme en geaggregeerde informatie kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.


INTERNATIONALE DOORGIFTE

Het hoofdkantoor van Traeger is gevestigd in de Verenigde Staten. Persoonlijke informatie kan door ons worden ingezien of aan ons worden doorgegeven in de Verenigde Staten of aan onze verbonden ondernemingen, zakelijke partners, leveranciers of dienstverleners elders in de wereld. Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven naar andere landen buiten de Verenigde Staten voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Wij zullen al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid wordt behandeld en dat doorgifte van persoonlijke informatie naar een organisatie of een land uitsluitend zal plaatsvinden als er passende controlemaatregelen zijn ingesteld. Als u zich in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk bevindt, wordt uw persoonlijke informatie uitsluitend doorgegeven naar landen buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk als er een overeenkomst voor gegevensuitwisseling bestaat tussen de partijen waarin de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn opgenomen.


PRIVACY VAN KINDEREN

Traeger verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van personen jonger dan 16 jaar. Als u gebruikmaakt van onze Diensten verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent volgens de wetten van het rechtsgebied van uw woonplaats. Als u denkt dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, waarschuw ons dan via privacy@traeger.com. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie van een minderjarige hebben verzameld, zullen wij onmiddellijk maatregelen nemen om die informatie uit onze systemen te verwijderen.


UW PRIVACYRECHTEN

Als u inwoner bent van bepaalde staten of landen, hebt u mogelijk het recht om:

informatie te verkrijgen over het verzamelen, verwerken en delen van uw persoonlijke informatie; inzage te krijgen in de persoonlijke informatie die wij eventueel over u hebben verkregen; uw persoonlijke gegevens te laten doorgeven aan een derde; uw persoonlijke informatie te laten corrigeren; uw persoonlijke informatie te laten wissen; bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor bepaalde doeleinden of dat gebruik te beperken of zich daarvoor af te melden; zich af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke informatie aan derden; en/of een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Om een privacyverzoek in te dienen, kunt u ons privacyverzoekformulier invullen, dat u hier vindt. Klik op de link "Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen of delen" onderaan onze website of klik hier om zich af te melden voor bepaalde vormen van verwerking. U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@traeger.com Daarnaast erkent onze website het "Global Privacy Control" (GPC)-signaal waarmee u zich kunt afmelden voor de verkoop en het delen van uw persoonlijke informatie voor gerichte advertenties op Traeger.com.

Voor elk privacyverzoek dat u bij ons indient geldt een identificatie- en verificatieproces. Wij zullen al het commercieel redelijke doen om persoonlijke informatie die wij verzamelen, verwerken, opslaan, bekendmaken en anderszins gebruiken te identificeren en om te reageren op uw desbetreffende privacyverzoeken. Wij proberen binnen 30-45 dagen te reageren op alle gerechtvaardigde verzoeken. Soms kan het langer duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval laten wij u dat weten en houden wij u op de hoogte van de voortgang. Als wij niet aan een verzoek kunnen voldoen, zullen wij de redenen daarvoor toelichten in onze reactie. Wij zullen personen die deze privacyrechten uitoefenen niet discrimineren.

Als u een bevoegde agent gebruikt om een verzoek in te dienen, kunnen wij die bevoegde agent vragen om bewijs over te leggen dat u de agent middels ondertekening toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen. Wij kunnen u ook vragen om rechtstreeks aan ons te bevestigen dat u de bevoegde agent toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen. Er kunnen situaties zijn waarin wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. In een dergelijke situatie zullen wij dit tegenover u motiveren en zullen wij uw eventuele recht op beroep respecteren.


WIJZIGING VAN DIT PRIVACYBELEID.

Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen per e-mail en/of door het plaatsen van een opvallende kennisgeving op onze homepages. Wij raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig door te lezen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. Als u de Diensten na een dergelijke wijziging blijft gebruiken, houdt dat in dat u het gewijzigde Privacybeleid erkent en ermee instemt om aan het gewijzigde Privacybeleid gebonden te zijn. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst.


VRAGEN

Voor vragen over dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

Traeger Pellet Grills LLC

Attn: Legal Department

533 South 400 West Salt Lake City, UT 84101

privacy@traeger.com

 RELATIESPECIFIEKE DETAILS