Skip to Main Content

 REGISTRER GRILLEN DIN


Bruk et øyeblikk på å registrere grillen din for rask kundeservice og garantiaktivering.

For å finne UUID, trykk på menyknappen på grillen din, velg "SETTINGS" fra listen og deretter "ABOUT GRILL".