Skip to Main Content

Service og Garanti

TRAEGERS 10 ÅRS BEGRENSEDE GARANTI (NYE TIMBERLINE- OG IRONWOOD-GRILLER)

Traeger Pellet Grills Europe ApS, Kattegatvej 40, 2150 København, Danmark, (‘Traeger’) garanterer denne Traeger-grillen for komponentene, dekningen og garantiperioden som står oppført i tabellen nedenfor, under normal bruk og med riktig vedlikehold. Denne garantien gis i tillegg til rettighetene dine som kjøper i henhold til lovene i bostedslandet ditt og tar ikke fra deg dekningen du har fått i henhold til lovene i bostedslandet ditt. Den respektive garantiperioden starter fra datoen for inngåelse av den opprinnelige kjøpskontrakten fra en Traeger-autorisert forhandler og gis til kunder i Europa. En liste over Traeger-autoriserte forhandlere er tilgjengelig på https://www.traeger.com/no/forhandler-locator (hver en «Autorisert selger»). Garantiperioden og dekningen for reservedeler skal være som følger:

*Garantiperioder skal ikke påvirke den lovbestemte perioden for påstand om krav ved mangler overfor selgeren.

Traeger-griller er utformet for å være modulære, slik at vanlige brukere kan utføre enkel reparasjon. Traegers fulle forpliktelse i henhold til denne garantien skal være å gi deg utskifting av defekte deler og gi deg instruksjoner om hvordan du skifter de selv. Traeger kan skifte de defekte delene med nye eller oppussede deler. Traeger forbeholder seg retten til å inspisere enhver grill (frakt betalt av Traeger) og til å analysere all informasjon om bruk, inkludert eventuelle digitale tilkoblede grilldata (i den grad det dekkes av retningslinjene for databeskyttelse). For å godkjenne og behandle et garantikrav kan Traeger kreve at du gir rimelig bevis på problemet, inkludert deltakelse i videosamtaler, telefonsamtaler, levering av bilder og å oppgi annen relevant informasjon. Arbeidskostnader knyttet til utskifting av defekte deler og fraktkostnader for sending av deler skal betales på din bekostning.

Uten å begrense unntakene som er angitt ovenfor, er det ingen garantidekning for: (i) malingsskader forårsaket av fettbrann, (ii) UV-eksponering, (iii) normal slitasje, og (iv) fordreining av oppsamlingsbrettet eller varmeplaten. Videre gjelder ikke denne garantien hvis: (i) grillen ikke monteres eller brukes i samsvar med bruksanvisningen fra Traeger som følger med grillen, (ii) grillen ikke er kjøpt fra Traeger eller en autorisert selger, (iii) grillen selges videre eller gis bort til en annen eier, (iv) det har vært uautorisert bruk av tredjeparts komponenter, deler eller tilbehør, (v) andre drivstoff enn trepellets utviklet for pelletsgriller og utegriller har blitt brukt i grillen, (vi) pellets for oppvarming av vedovn har blitt brukt i grillen, (vii) grillen har blitt brukt i et kommersielt eller serveringsøyemed, (viii) brukeren har tillatt grillen å bli skadet, misbrukt eller på annen måte unnlatt å vedlikeholde grillen i samsvar med bruksanvisningen fra Traeger, eller (ix) ved enhver ikke-godkjent modifikasjon av grillen.

Vær oppmerksom på at fordi Traeger ikke har muligheten til å kontrollere kvaliteten på produkter som selges av uautoriserte selgere, gjelder Traegers garanti kun hvis du kjøpte grillen fra en autorisert selger. Traegers garanti gjelder kun for produkter kjøpt fra en autorisert selger.

For å sende inn et garantikrav kan du ta kontakt med kundeservice hos Traeger på telefonnummeret eller adressen som er oppført ovenfor. Traeger krever bevis på kjøpsdato fra en autorisert selger. Derfor anbefaler vi at du tar vare på kvitteringen eller fakturaen og denne håndboken sammen med dine viktige dokumenter.

YTTERLIGERE VIKTIG GARANTIINFORMASJON

  • Vi står ikke ansvarlige for varer som forsvinner under transport når de returneres til oss for garantiformål. Av denne grunn anbefaler vi på det sterkeste å få et sporingsnummer eller en leveringsbekreftelse når du sender pakken.
  • Komponenten som du sender til oss for utskifting, blir Traegers eiendom og sendes ikke tilbake til deg.

Denne garantien skal være underlagt lovene i Danmark. Dette lovvalget fratar deg ikke beskyttelsen som lovene i ditt bostedsland gir deg.


TRAEGERS TILBEHØRSGARANTI

Traeger Pellet Grills Europe ApS, Kattegatvej 40, 2150 København, Danmark, (‘Traeger’) garanterer tilbehøret for garantiperioden og dekningen som står oppført i tabellen nedenfor, under normal bruk og med riktig vedlikehold. Denne garantien gis i tillegg til rettighetene dine som kjøper i henhold til lovene i bostedslandet ditt og tar ikke fra deg dekningen du har fått i henhold til lovene i bostedslandet ditt. Den respektive garantiperioden starter fra datoen for inngåelse av den opprinnelige kjøpskontrakten fra en Traeger-autorisert forhandler og gis til kunder i Europa. En liste over Traeger-autoriserte forhandlere er tilgjengelig på https://www.traeger.com/no/forhandler-locator (hver en «Autorisert selger»). Garantiperioden og dekningen for ditt Traeger-tilbehør skal være som følger:

*Garantiperioder skal ikke påvirke den lovbestemte perioden for påstand om krav ved mangler overfor selgeren.

Traegers fulle forpliktelse i henhold til denne garantien skal være å gi deg utskifting av defekt tilbehør eller gi deg reservedeler samt instruksjoner om hvordan du skifter de selv. Traeger kan skifte defekt tilbehør eller deler med nye eller reparerte deler. Traeger forbeholder seg retten til å inspisere ethvert tilbehør eller deler (frakt betalt av Traeger) og til å analysere all informasjon om bruk, inkludert eventuelle digitale tilkoblede tilbehørsdata (i den grad det dekkes av retningslinjene for databeskyttelse). For å godkjenne og behandle et garantikrav kan Traeger kreve at du gir rimelig bevis på problemet, inkludert deltakelse i videosamtaler, telefonsamtaler, levering av bilder og å oppgi annen relevant informasjon.

Uten å begrense unntakene som er angitt ovenfor, er det ingen garantidekning for: (i) malingsskader forårsaket av fettbrann, (ii) UV-eksponering, (iii) normal slitasje, og (iv) fordreining av tilbehør.

Garantien gjelder ikke hvis: (i) tilbehøret ikke brukes i samsvar med Traegers instruksjoner som følger med produktet, (ii) tilbehøret ikke kjøpes av Traeger eller en autorisert forhandler, (iii) tilbehøret kjøpes brukt eller av en annen eier, (iv) ved uautorisert bruk av tredjeparts komponenter, deler eller tilbehør, (v) tilbehøret er brukt kommersielt eller i forbindelse med en matserveringstjeneste, (vi) brukeren har tillatt tilbehøret å bli skadet, misbrukt eller på annen måte unngått å ta vare på tilbehøret i samsvar med Traegers instruksjoner for bruk, eller (vii) ved enhver ikke-godkjent modifikasjon av tilbehøret.

Vær oppmerksom på at fordi Traeger ikke har muligheten til å kontrollere kvaliteten på produkter som selges av uautoriserte selgere, gjelder Traegers garanti kun hvis du kjøpte tilbehøret fra en autorisert selger. Traegers garanti gjelder kun for produkter kjøpt fra en autorisert selger.

For å sende inn et garantikrav kan du ta kontakt med kundeservice hos Traeger på telefonnummeret eller adressen som er oppført ovenfor. Traeger krever bevis på kjøpsdato fra en autorisert selger. Derfor anbefaler vi at du tar vare på kvitteringen eller fakturaen og denne håndboken sammen med dine viktige dokumenter.

YTTERLIGERE VIKTIG GARANTIINFORMASJON

  • Vi er ikke ansvarlige for varer som forsvinner under transport når de returneres til oss for garantiformål. Av denne grunn anbefaler vi på det sterkeste å få et sporingsnummer eller en leveringsbekreftelse når du sender pakken.
  • Tilbehøret eller komponenten som du returnerer til Traeger, blir Traegers eiendom og sendes ikke tilbake til deg.

Denne garantien skal være underlagt lovene i Danmark. Dette lovvalget fratar deg ikke beskyttelsen som lovene i ditt bostedsland gir deg.