Skip to Main Content

Betingelser og vilkår

Traeger tilbyr kundene ulike utendørs matlagingsprodukter og -tjenester (samlet «tjenestene») gjennom sine nettsteder («nettstedet») og programmer («appen»). Disse vilkårene og betingelsene («vilkår og betingelser») er laget av og mellom Traeger Pellet Grills, LLC, et Delaware-selskap med begrenset ansvar («Traeger», «selskapet») og enhver person, enhet, representant eller agent som bruker eller får tilgang til tjenestene («bruker»). Bruk av tjenestene er betinget av brukerens fulle overholdelse av disse vilkårene; alle gjeldende lover, regler og forskrifter; og eventuelle tilleggsvilkår det refereres til her, eller som Traeger kan gi til brukeren for gjennomgang og aksept.


BRUKERKONTO; PERSONVERNERKLÆRING

For å bruke tjenestene kan brukeren bli bedt om å opprette en konto og et passord. For å opprette en konto må brukeren være minst 18 år gammel og må gi Traeger sannferdig og nøyaktig informasjon under kontoopprettingsprosessen. Brukeren anerkjenner og godtar at Traeger kan samle inn, bruke og utlevere brukerens informasjon, inkludert personopplysninger, i henhold til selskapets personvernerklæring, som oppdateres fra tid til annen.


BRUKERS ANSVAR OG FORPLIKTELSER

Brukeren er eneansvarlig for å skaffe, vedlikeholde og holde alt utstyr og tilleggstjenester som er nødvendig for å koble til, få tilgang til eller på annen måte bruke tjenestene, sikkert, inkludert men ikke begrenset til internettilgang, nettverksutstyr, maskinvare, programvare og operativsystemer. Dette inkluderer å sikre at brukerens ruterfastvarer, programvare og mobilenheters programvare er fullstendig oppdatert. Tjenestene kan ikke brukes på noen måte som er ulovlig, bedragersk eller ulovlig. All bruk av spyware, trojansk hest, nettorm eller virus av denne arten er forbudt. All automatisert datainnsamling eller uønskede kommersielle overføringer i forhold til nettstedet eller appen er strengt forbudt. Brukeren samtykker i å ikke forsøke å forstyrre tjenestenes nettverk eller sikkerhetsfunksjoner eller å få uautorisert tilgang til Traegers systemer.


SMS/MMS-MELDINGER

Etter brukerens uttrykkelige skriftlige samtykke kan Traeger sende brukere automatiske Short Message Service («SMS»)- eller Multimedia Messaging Service («MMS»)-meldinger for å varsle brukeren om spesialtilbud, oppskrifter, arrangementer og annen markedsføringsinformasjon. Ved å abonnere godtar brukeren å motta markedsføringsmeldinger til telefonnummeret som ble brukt på tidspunktet for påmelding. Valg av mottak SMS/MMS-meldinger er ikke nødvendig som en betingelse for kjøp av varer eller tjenester. Meldings- og datapriser kan påløpe. Brukeren kan når som helst sende en tekstmelding med «STOP» til 48760 for å velge bort fremtidige SMS- eller MMS-meldinger fra Traeger eller sende en tekstmelding med «HELP» for mer informasjon.


Ordreoppfyllelse

Når brukeren legger inn en bestilling, kan Traeger forhåndsgodkjenne brukerens kreditt- eller debetkort for beløpet for brukerens bestilling. All fakturerings- og registreringsinformasjon som brukeren oppgir, må være nøyaktig, fullstendig og korrekt. Ved å bekrefte kjøpet på slutten av betalingsprosessen godtar brukeren å akseptere og betale for alle kostnader som påløper via gjeldende betalingsmetode, for alle varer, produkter og/eller tjenester som brukeren har kjøpt, inkludert salgsavgifter. Traeger er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av bestillinger av noen grunn og forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslå enhver bestilling eller begrense bestillingsmengder til rimelige mengder; forby kjøp fra forhandlere, distributører eller forhandlere; avbryte eller nekte å tilby produkter eller tjenester; pålegge vilkår for enhver rabatt, kupong eller kampanje; hindre enhver bruker fra å fullføre en transaksjon; slutte å selge produkter eller tjenester når som helst uten varsel; og kansellere eller tilbakeholde bestillinger som mistenkes å være uredelige. I tilfelle en prissetting eller annen feil, unøyaktighet eller utelatelse på nettstedet eller appen, forbeholder Traeger seg retten til å tilbakekalle tilbud, kansellere bestillinger og rette opp alle slike feil eller utelatelser uten varsel, inkludert etter at en bestilling er lagt inn.


VILKÅR OG BETINGELSER FOR GAVEKORT

Gavekort kan kun løses inn på www.traeger.com. Angi gavekortkoden på betalingssiden for å bruke det. Gavekort kan ikke løses inn mot kontanter eller kreditt, med mindre det er påkrevd ved lov og kan ikke kombineres med andre tilbud eller brukes på tidligere kjøp. Traeger er ikke ansvarlig for tapte eller stjålne gavekort. Videresalg av Traeger-gavekort er strengt forbudt. Vilkår og betingelser for gavekort kan endres når som helst uten varsel.


BRUKERINNHOLD

Tjenestene kan tillate brukere å tilby innhold, inkludert vurderinger, anmeldelser, kommentarer, bilder, videoer, oppskrifter eller andre typer medier («brukerinnhold»). Ved å gjøre slikt brukerinnhold tilgjengelig gjennom tjenestene erkjenner brukeren at brukerinnholdet ikke er konfidensielt eller proprietært og gir Traeger en evig ikke-eksklusiv, overførbar, ugjenkallelig, underlisensierbar, verdensomspennende, royaltyfri lisens, med mulighet for viderelisensering, til å bruke, kopiere, endre, skape verk basert på, utstille offentlig, selge og/eller distribuere brukerinnhold i forbindelse med drift og levering av tjenestene. Brukeren skal ikke sende inn brukerinnhold som kan forårsake skade på noen person eller enhet; er falsk eller villedende; krenker en tredjeparts opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller andre eiendomsrettigheter; krenker noens rettigheter til privatliv eller publisitet; bryter en lov eller forskrift; inkluderer innhold eller koblinger til innhold som kan anses som ærekrenkende, bevisst falsk, uredelig, usømmelig, voldelig, uanstendig, profan, hatefull, rasistisk eller religiøst partisk, truende eller trakasserende; eller er inkonsekvent med sikker og riktig bruk av Traeger-produkter eller -tjenester. Brukeren representerer og garanterer at brukeren eier alt brukerinnholdet eller at brukeren har alle rettigheter som er nødvendige for å gi Traeger slike lisensrettigheter til brukerinnholdet. Hvis brukeren gir Traeger noen ideer, forslag, forslag eller annet materiale i brukerinnholdet knyttet til tjenestene eller andre Traeger-produkter eller -tjenester, kan Traeger bruke tilbakemeldingen på hvilken som helst måte til ethvert formål, uten begrensning eller kompensasjon til brukeren. Traeger forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å fjerne brukerinnhold uansett årsak.


RETT TIL Å OVERVÅKE BRUKERE

Selv om Traeger ikke er forpliktet til å overvåke tilgang til eller bruk av tjenestene eller innholdet, eller til å gjennomgå eller redigere noe brukerinnhold, har Traeger rett til å gjøre det med det formål å drifte tjenestene, sikre overholdelse av disse vilkårene og betingelsene og overholde gjeldende lover eller andre juridiske krav. Traeger forbeholder seg retten, men er ikke forpliktet, til å fjerne eller deaktivere tilgang til brukerinnhold, når som helst og uten varsel, av en hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, hvis Traeger, etter selskapets eget skjønn, anser at brukerinnhold er støtende eller i strid med disse vilkårene.


ÅNDSVERK.

Informasjonen og materialet som er lagt ut, generert, gitt eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom tjenestene av Traeger, annet enn brukerinnhold, eies av Traeger og dets lisensgivere («Traeger-innhold») og er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre åndsverklover. Brukerinnhold og Traeger-innhold skal her samlet refereres til som «innhold». Traeger og dets lisensgivere eier eksklusivt alle verdensomspennende rettigheter, titler og interesser i og til Traeger-innholdet, og også i og til tjenestene, inkludert alle tilhørende åndsverk («Traegers åndsverk»). Brukeren kan bruke Traeger-innholdet kun til ikke-kommersiell, personlig bruk, forutsatt at brukeren også beholder opphavsretten eller andre eiendomsbeskyttede merknader (som vannmerker) på Traeger-innholdet. Brukeren kan ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, rapportere eller bruke Traeger-innholdet til offentlige eller kommersielle formål uten Traegers skriftlige tillatelse. Traeger er ikke ansvarlig for viderepublisere innhold uten skriftlig tillatelse.


TJENESTER FRA TREDJEPARTER OG EKSTERNE KOBLINGER

Nettstedet og appen kan gi brukeren tilgang til eller la dem samhandle med tredjepartsapper, nettsteder, materialer, produkter eller tjenester («tredjepartstjenestene»). Traeger kontrollerer ikke, støtter ikke og er ikke ansvarlig for disse tredjepartstjenestene, inkludert deres nøyaktighet, integritet, kvalitet, lovlighet, nytte eller sikkerhet. Brukeren forstår og godtar at bruken av tredjepartstjenestene er på brukerens egen risiko og er underlagt eventuelle vilkår, betingelser og retningslinjer som gjelder for slike tredjepartstjenester.


ENDRINGER OG OPPDATERINGER I TJENESTENE

Siden tjenestene utvikler seg over tid, kan Traeger endre eller avbryte alle eller deler av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til produkttilkobling, smarthjem og wifi-aktiverte funksjoner (samlet kalt «WiFIRE-funksjoner») når som helst og uten varsel, etter Traegers eget skjønn og uten noe ansvar. Alle WiFIRE-funksjoner kan endres og kan modifisere eller fjernes når som helst. Brukeren samtykker i å umiddelbart installere eventuelle oppdateringer og bruke den mest oppdaterte versjonen av programvaren som er tilgjengelig for tjenestene. Hvis brukeren ikke bruker oppdatert programvare, eller hvis brukeren har et operativsystem eller en mobilenhet som ikke støtter den mest oppdaterte programvaren, erkjenner brukeren at tjenestene eller visse tjenestefunksjoner kan være utilgjengelige eller kanskje ikke fungerer som de skal.


OPPSIGELSE

Traeger forbeholder seg retten til umiddelbart å suspendere, begrense eller avslutte brukerens konto eller tilgang til tjenestene uansett årsak, inkludert, men ikke begrenset til brukerens brudd på disse vilkårene og betingelsene. Ved oppsigelse av enhver tjeneste vil brukerens rett til å få tilgang til og bruke slike avsluttede tjenester automatisk avsluttes.


GARANTIFRASKRIVELSER.

TJENESTENE OG TRAEGER-INNHOLDET LEVERES «SOM DE/DET ER», UTEN GARANTI AV NOEN SLAG GJORT AV TRAEGER. BRUKEN AV TJENESTER OG TRAEGER-INNHOLD ER PÅ BRUKERS EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER TRAEGER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER ALLE GARANTIER FOR EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHET, DATATAP OG IKKE-KRENKELSE. UTOVER DET GIR TRAEGER INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, AKTUALITET, SANNHET, FULLSTENDIGHET ELLER KVALITET AV OPPLYSNINGER ELLER TRAEGER-INNHOLD, VERKEN I ELLER KNYTTET TIL TJENESTENE. TRAEGER KAN IKKE GARANTERE NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV BRUKERINNHOLD OG GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL BRUKERINNHOLD.


SKADESLØSHOLDELSE.

Brukeren skal holde Traeger og dets ledere, aksjonærer, ansatte, agenter, direktører, datterselskaper, tilknyttede selskaper, etterfølgere, overdragere, tjenesteleverandører og lisensgivere («skadesløsholdte parter») skadesløs fra og mot alle krav, tvister, krav, ansvar, skader, tap, kostnader, dommer, straffer, bøter og utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige juridiske og regnskapsmessige gebyrer) (samlet kalt «krav») som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med (i) brukerens tilgang til eller bruk av tjenestene eller innholdet; (ii) brukerinnhold; (iii) brukerens brudd eller påståtte brudd på disse vilkårene og betingelsene; (iv) brukerens brudd eller påståtte brudd på tredjeparts rettigheter; (v) brukerens brudd eller påståtte brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter; (vi) brukerens uaktsomhet, uredelige aktivitet eller forsettlig oppførsel; (vii) selskapets eller en annen skadesløsholdt parts bruk av eller tillit til informasjon eller data gitt av brukeren i forbindelse med levering av tjenestene, eller på annen måte i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene; (viii) handlinger eller aktiviteter som Traeger eller en annen skadesløsholdt part utfører i forbindelse med tjenestene eller disse vilkårene og betingelsene på direkte forespørsel fra, eller etter instruks fra en person som med rimelighet antas å være brukeren (hver slik handling eller aktivitet, en «ønsket handling»); (ix) selskapets eller enhver annen skadesløsholdt parts bruk av eller tillit til informasjon eller data som er et resultat av slike forespurte handlinger; eller (x) brukerens unnlatelse av å følge Traegers instruksjoner med hensyn til tjenestene.


ANSVARSBEGRENSNING.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL TRAEGER, DETS ANSATTE, AKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER, DIREKTØRER, DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ETTERFØLGER, TILDELINGER, TJENESTELEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE VÆRE ANSVARLIG FOR (1) INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFENDE, EKSEMPLARISKE SKADER ELLER FØLGESKADER; (2) TAP AV BRUK, DATA, VIRKSOMHET ELLER FORTJENESTER (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE), I ALLE TILFELLER SOM OPPSTÅR AV BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE ELLER INNHOLD, UANSETT JURIDISK TEORI, UTEN HENSYN TIL OM DET HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR DISSE SKADENE, OG SELV OM ET MIDDEL IKKE OPPFYLLER SITT VÆSENTLIGE FORMÅL. DENNE AVSNITTET GJELDER I DET OMFANGET LOVER TILLATER DET.


AVKALL PÅ FELLES SØKSMÅL

BRUKER AVSKRIVER SEG ENHVER RETT TIL Å REAGERE SOM REPRESENTANT ELLER MEDLEM I ET FELLES ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL FOR Å GJØRE KRAV MOT TRAEGER, UNNTATT I TILFELLER DER EN SLIK FRASKRIVELSE ER FORBUDT VED LOV ELLER ANSES AV EN DOMSTOL Å VÆRE I STRID MED OFFENTLIG ORDEN. HVIS BRUKEREN GJENNOM LOVEN ELLER EN DOMSTOL FÅR TILLATELSE TIL Å ANLEGGE ET FELLES ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL MOT TRAEGER, AKSEPTERER BRUKEREN AT BRUKEREN IKKE ER BERETTIGET TIL Å FÅ DEKKET ADVOKATUTGIFTER ELLER OMKOSTNINGER FORBUNDET MED Å ANLEGGE DET FELLES ELLER REPRESENTATIVE SØKSMÅLET.


ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER

Traeger kan endre vilkår og betingelser når som helst, og etter selskapets eget skjønn. Hvis Traeger gjør en vesentlig endring i disse vilkårene og betingelsene, vil Traeger varsle brukeren gjennom en melding på Traegers nettside eller påloggingsportal. Brukerens fortsatte bruk av tjenestene etter slike modifikasjoner vil utgjøre brukerens erkjennelse av de modifiserte vilkårene og betingelsene og brukerens samtykke til å overholde og følge vilkårene. Endringer i vilkårene og betingelsene trer i kraft når de legges ut på denne siden.


GJELDERENDE LOV; FRASKRIVELSE AV JURYPROSESS.

Disse vilkårene og betingelsene skal tolkes og oppfattes i samsvar med lovene i staten Utah, uten hensyn til prinsippene om lovkonflikter. BRUKER AVSKRIVER SEG, I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, ENHVER RETT BRUKEREN HAR TIL EN JURYPROSESS I ENHVER JURIDISK PROSESS, SOM OPPSTÅR DIREKTE ELLER INDIREKTE, SOM FØLGE AV ELLER ER KNYTTET TIL VILKÅRENE ELLER TJENESTER LEVERT HER. Partene er enige om at for enhver sak som krever rettslig intervensjon, vil jurisdiksjon og verneting være de statlige og føderale domstolene i Salt Lake County, Utah


GENERELT.

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom Traeger og brukeren angående tjenestene og innholdet, og erstatter alle tidligere forståelser, kommunikasjoner og avtaler, muntlig eller skriftlig, angående dette emnet. Disse vilkårene og betingelsene kan kun endres ved en skriftlig endring signert av partene, eller som på annen måte er angitt i avsnitt 16. Hvis noen deler av disse vilkårene og betingelsene anses å være uhåndhevbare eller ugyldige, vil den delen bli fjernet uten å påvirke resten av vilkårene og betingelsene, og de resterende vilkårene og betingelsene vil være gyldige og håndhevbare. Eventuelle meldinger eller annen kommunikasjon levert av Traeger i henhold til disse vilkårene og betingelsene, vil bli gitt via e-post og/eller ved å legge ut innhold på nettstedet eller appen. Traegers unnlatelse av å håndheve noen rettigheter eller bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene vil ikke bli ansett som en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse.


KONTAKT.

Spørsmål om disse vilkårene og betingelsene kan sendes til Traeger på legal@traeger.com.