Skip to Main Content

Traeger tilgjengelighetserklæring

Traeger jobber for å tilby en elektronisk opplevelse av høy kvalitet til alle sine kunder, inkludert funksjonshemmede. Enten du bruker hjelpemidler som en skjermleser, et forstørrelsesglass, programvare for stemmegjenkjenning eller bildetekster for videoer, er målet vårt å gjøre din bruk av Traegers nettsteder til en vellykket og hyggelig opplevelse. For å hjelpe til med å nå disse tilgjengelighetsmålene, jobber Traeger med å designe, utvikle og arbeide i vesentlig overensstemmelse med generelt anerkjente og aksepterte retningslinjer og/eller standarder for tilgjengelighet på nettsteder, inkludert retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold publisert av Web Accessibility Initiative (" WCAG"). Selv om vi er stolte av vårt arbeid på feltet, ser vi på tilgjengelighet som en kontinuerlig innsats og jobber aktivt med å vurdere og øke tilgjengeligheten og brukervennligheten til nettsidene våre. Tilgjengelighetsspørsmål/tilbakemelding Selv om vi streber etter å oppfylle de aksepterte retningslinjene og standardene for tilgjengelighet og brukervennlighet, ber vi deg kontakte oss på legal@traeger.com eller 1-800-TRAEGER dersom du støter på problemer ved bruk av nettsidene våre eller har forslag om måter å forbedre brukervennligheten eller tilgjengeligheten til nettsidene våre.